POJAZDY

-  rozporządzenie ministra infrastruktury z 16 marca w sprawie  zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (zmiana) (DzU nr 104, poz. 604) - więcej "Instalacja na gaz musi być sprawdzana"

- rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (zmiana)  (DzU nr 104, poz. 607)

MLEKO

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi  z 3 listopada w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwotowej w roku 2011/2012 (DzU nr 245, poz. 1460)

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

- rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego z 26 października w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (DzU nr 245, poz. 1461)