SĄDY

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 18 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DzU z 1 sierpnia 2013 r., poz. 870)