ustawa

z 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (DzU z 14 listopada 2014 r., poz. 1585)