- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014–2016 (DzU z 5 marca 2015 r., poz. 310)

- rozporządzenie ministra środowiska z 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (DzU z 5 marca 2015 r., poz. 314)