- rozporządzenie ministra zdrowia z 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (DzU z 26 września 2016 r., poz. 1539)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 22 września 2016 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 (DzU z 26 września 2016 r., poz. 1542)

- rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (DzU z 26 września 2016 r., poz. 1544)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 21 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (DzU z 26 września 2016 r., poz. 1545)