- art. 8 ustawa z 20 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (DzU z 24 czerwca 2016 r., poz. 906)

- rozporządzenie ministra finansów z 1 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (DzU z 15 września 2016 r., poz. 1471)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (DzU z 15 września 2016 r., poz. 1472)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 sierpnia 2016 r. w sprawie odszkodowań przyznawanych osobom udzielającym pomocy Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, niebędącym jego funkcjonariuszami (DzU z 15 września 2016 r., poz. 1473)