fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Urlop w czasie epidemii koronawirusa - co powinien wiedzieć pacjent

Adobe Stock
Te wakacje z pewnością będą inne niż poprzednie. Wszystko za sprawą panującej pandemii koronawirusa. Bez względu na to, czy planujesz spędzić urlop w kraju, czy za granicą watro zapoznać się poradnikiem przygotowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Tegoroczny poradnik skupia się przede wszystkim na kwestiach związanych z bezpieczeństwem epidemiologicznym urlopowiczów.

Przed wyjazdem

Rzecznik przypomina o zachowaniu ostrożności podczas wakacji. - Niezależnie czy planujesz wakacje w Polsce czy za granicą należy stosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego i sprawdzać komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób - czytamy w poradniku.

Przed rezerwacją pokoju w polskim hotelu albo pensjonacie można upewnić się, czy obiekt posiada certyfikat bezpieczeństwa higienicznego Polskiej Organizacji Turystycznej.

W razie pobytu za granicą warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tam znajdują się informacje związane z ryzykiem epidemiologicznym.

Prawa pacjenta

Pacjent ma prawo do: świadczeń zdrowotnych, informacji o swoim zdrowiu, ochrony tajemnicy informacji, wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, poszanowania intymności i godności, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, dostępu do dokumentacji medycznej. Nie można zapomnieć także o prawie do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza oraz prawie do zgłaszania działań nieporządanych produktów leczniczych.

Co ważne prawa pacjenta w związku z epidemia koronawirusa mogą być ograniczone. Muszą być one jednak uzasadnione i mają uwzględniać indywidualną sytuację panującą w danym podmiocie leczniczym.

Leki

Pacjenci przyjmujący na stałe leki powinni o nich pamiętać. - Pamiętaj, że osoby kontynuujące leczenie mogą otrzymać receptę w ramach tzw. porady receptowej bez konieczności osobistej wizyty u lekarza - radzi RPP.

Rzecznik przypomina także o możliwości uzyskania recepty za pośrednictwem teleporady. Recepta może być przekazana nie tylko pacjentowi, ale też osobie upoważnionej przez pacjenta oraz osobie trzeciej przy zachowaniu określonych warunków.

W poradniku znajdują się też informacje o maksymalnej ilości leków, które lekarz może przepisać pacjentowi oraz wystawianych recept.

W razie niemożliwości skontaktowania się z lekarzem ws. wystawienia recepty można udać się do apteki i poprosić o e-receptę tzw. receptę farmaceutyczną.

- Na takiej recepcie nie mogą być przepisane leki zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe. Recepta farmaceutyczna dla pacjentów jest realizowana z odpłatnością 100% - czytamy w poradniku.

Leczenie

To, gdzie można się leczyć podczas wakacji w kraju najlepiej sprawdzić na stronie właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia albo w razie wątpliwości ustalić przez bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta 800 190 590. Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się wyszukiwarka „Gdzie się leczyć?", która pomoże w znalezieniu placówki.

Każdy ubezpieczony może skorzystać z bezpłatnego leczenia w dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z NFZ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej po potwierdzeniu prawa do bezpłatnych usług medycznych. - W sytuacji braku możliwości potwierdzenia uprawnień przez system e-WUŚ lub braku dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń możesz złożyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach - radzi rzecznik.

W trakcie epidemii można skorzystać z konsultacji poza miejscem zamieszkania w formie teleporady. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z wybraną placówką i dowiedzieć się jak można uzyskać pomoc.

SOR

- Zarówno Szpitalny Oddział Ratunkowy jak i Szpitalna Izba Przyjęć, są to miejsca, do których możesz się zgłosić w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Będąc w tej sytuacji możesz także skorzystać z pomocy zespołów ratownictwa medycznego dzwoniąc pod numer 112 lub 999 - podkreśla rzecznik. Pomoc medyczna w tych miejscach jest udzielana całodobowo, bez konieczności posiadania skierowania.

- Jeśli twój stan zdrowia na to pozwala skorzystaj z wizyty lekarskiej np. następnego dnia w podmiocie leczniczym, dzięki temu osoba, która potrzebuje udzielenia nagłej pomocy medycznej będzie mogła skorzystać z wizyty na szpitalnym oddziale ratunkowym - czytamy dalej.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej należy sprawdzić, czy szpital nie został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny.

Uwaga!

Pacjenci, którzy podejrzewają, że są zakażeni koronawirusem powinni natychmiast skontaktować się z skontaktować się ze stacją sanitarnoepidemiologiczną.

EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument wydawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Karta uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub EFTA.

Uwaga! Karta EKUZ nie uprawnia natomiast do bezpłatnego transportu sanitarnego.

W celu wyrobienia karty należy złożyć wniosek w oddziale wojewódzkim lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia z dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: RPP
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA