fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Koronawirus. NOP: od 10 do 100 tys. zł za problem po szczepionce przeciwko COVID-19

Adobe Stock
Pieniądze za problemy zdrowotne po szczepieniu będą należeć się, gdy producent dokona odpowiedniego wpisu na liście niepożądanych działań leku.

Kolejnym warunkiem będzie, oczywiście, udowodnienie związku przyczynowo-skutkowego, a nie tylko – jak dotychczas – czasowego – z faktem zaszczepienia – wynika z projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wprowadzającego Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych (FKSO).

Trzy tysiące za wstrząs

Obecnie dochodzenie odszkodowania za niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) odbywa się na zasadach ogólnych. Projekt wprowadza uproszczoną ścieżkę odszkodowawczą – świadczenia kompensacyjne uzyskamy na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez rzecznika praw pacjenta (RPP). Będzie miało postać zryczałtowanej kwoty od 10 tys. zł (gdy hospitalizacja po NOP potrwa 14–30 dni) do 100 tys. zł (gdy będzie dłuższa niż 120 dni).

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, wymagającego obserwacji na SOR albo izbie przyjęć lub hospitalizacji do 14 dni, świadczenie wyniesie 3 tys. zł. Świadczenie obejmie działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych po 26 grudnia 2020 r., w przypadku szczepień przeciwko Covid-19, tj. które wystąpiły jeszcze przed wejściem w życie przepisów, oraz pozostałych szczepień przeprowadzonych od 1 stycznia 2022 r.

Decyzję administracyjną w sprawie świadczenia RPP wyda w terminie maksymalnie 60 dni, a wypłata pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzję rzecznik wyda w oparciu o opinię Zespołu ds. FKSO, który oceni, czy wystąpienie NOP i jego skutków miało związek ze szczepieniem.

Czytaj także:

Ważny wpis w ChPL

Prawnicy podkreślają, że świadczenie będzie przysługiwało wyłącznie za NOP wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL), czyli „dokumencie" leku sporządzanym przez producenta. Żeby więc można było dostać odszkodowanie za zakrzepicę w wyniku szczepienia, nie tylko trzeba udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniem a jej wystąpieniem, ale także musi ona znaleźć się na liście działań niepożądanych w ChPL.

Eksperci chwalą szybkie tempo wprowadzenia w życie przyjętych rozwiązań – w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy zostanie powołany zespół przy RPP i opublikowany wzór wniosku o świadczenie z FKSO.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Jolanta Budzowska

radca prawny

Zgodnie z projektem wniosek o s?wiadczenie kompensacyjne można złoz?yć w terminie roku od dnia, kto?ry był ostatnim dniem obserwacji albo hospitalizacji spowodowanych działaniem niepożądanym, a w przypadku aktualizacji ChPL – dodania działania niepoz?a?danego – wniosek moz?e byc? złoz?ony w terminie roku od tej aktualizacji, jednak nie po?z?niej niz? w cia?gu trzech lat od wykonania szczepienia. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy wprowadzającej przepisy o Funduszu, ostateczny termin na złożenie wniosku w przypadku szczepień przeprowadzonych po 26 grudnia 2020 r., a przed dniem wejścia w życie ustawy, upływa 30 września 2022 r. Może się więc zdarzyć, że w przypadku zdarzenia wywołanego działaniem niepożądanym szczepionki zaaplikowanej w tym okresie, a dopisanym następnie do CHPL, np. w październiku 2022 r., poszkodowani pacjenci zostaną bez świadczenia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA