fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Teleporada u sześciolatka, tylko gdy nie trzeba badać - nowe przepisy od 16 marca 2021 r.

Adobe Stock
Lekarz pierwszego kontaktu nie będzie mógł narzucić formy wizyty. Chyba że istnieje podejrzenie, iż pacjent ma koronawirusa.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej od 16 marca lekarz nie będzie mógł odmówić bezpośredniej wizyty, gdy pacjent lub jego opiekun ustawowy nie wyrażą zgody na teleporadę, pacjent nie ma jeszcze sześciu lat, cierpi na chorobę przewlekłą i jego stan się pogorszył albo zmieniły się objawy lub gdy istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.

Wizyta bezpośrednia odbędzie się także wtedy, gdy jest pierwszym kontaktem z lekarzem, pielęgniarką lub położną POZ, wskazanymi w deklaracji wyboru.

Z teleporady zaś pacjent skorzysta, gdy istnieje podejrzenie koronawirusa, potrzebuje recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma jego dokumentację medyczną, potrzebuje zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia albo zaświadczenia o stanie zdrowia. Teleporada odbędzie się również wówczas, gdy dziecko, które nie ma sześciu lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Za pomocą teleporady można uzyskać: zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, e-skierowanie, zlecenie na test na koronawirusa, sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub, jeśli wymaga tego stan zdrowia, kontaktu z pogotowiem ratunkowym.

Placówka POZ ma obowiązek informować o warunkach udzielania teleporad zarówno w samym budynku, na stronie internetowej, jak i telefonicznie na prośbę pacjenta. Informacja ma zawierać listę świadczeń udzielanych wyłącznie w formie bezpośredniej wizyty, sposób ustalenia terminu teleporady.

Jeśli pacjent nie jest dostępny w ustalonym terminie, placówka musi podjąć co najmniej trzy próby kontaktu z nim w odstępie nie krótszym niż pięć minut. Teleporada udzielana jest nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu zgłoszenia się pacjenta do placówki lub później, jeśli tak z nią ustalił.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia, DzU z 8 marca 2021 r., poz. 427

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA