fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Jak budować drogi rowerowe na wałach przeciwpowodziowych po 1 stycznia 2018 - wyjaśnienia ministerstwa środowiska

Fotorzepa, Radek Pasterski
Budowę drogi rowerowej na wałach przeciwpowodziowych rozpoczętą przed 1 stycznia 2018 r. będzie można kontynuować po wydzierżawieniu korony wału lub jej części od Wód Polskich.

Ministerstwo Środowiska przedstawiło wyjaśnienia związane z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Ustawa powołuje nową instytucję - Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie". To ono  będzie w imieniu Skarbu Państwa  pełnić rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych i zarządzać urządzeniami wodnymi takimi, jak wały przeciwpowodziowe.

Zmiany mają dostosować polskie przepisy do europejskich i wprowadzić zarząd nad wodami w układzie zlewniowym, a nie - jak dotychczas -  administracyjnym. Obecnie zarząd samą rzeką wykonuje organ centralny, natomiast  wałami przeciwpowodziowymi zarządzają marszałkowie  województw, przez które przepływa rzeka. To powoduje m.in. brak koordynacji przy prowadzeniu inwestycji przeciwpowodziowych.

Jak wyjaśnia MOŚ nowe Prawo wodne umożliwia zarówno kontynuację już rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych, jak również rozpoczęcie i prowadzenie tego typu działań po 1 stycznia 2018 r.

W nowym Prawie wodnym na nowo określono katalog podmiotów uprawnionych do wykonywania praw właścicielskich w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa nieruchomości pod wałami przeciwpowodziowymi oraz wałów przeciwpowodziowych przyległych do śródlądowych wód płynących. Kompetencje w tym zakresie z dniem 1 stycznia 2018 r. utraci marszałek województwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie „Wody Polskie".

- Aby kontynuować realizację drogi rowerowej rozpoczętej przed 1 stycznia 2018 r. marszałkowie województw, będą musieli zawrzeć z Wodami Polskimi umowy na dzierżawę korony wału lub jej części na cele związane z budową drogi rowerowej, a także, w dalszej perspektywie, na cele związane z potrzebami zarządzania taką drogą - wskazuje ministerstwo środowiska.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA