fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Gospodarka komunalna z wytycznymi dla samorządów

www.sxc.hu
Samorządy województw nie będą dowolnie uchwalać planów gospodarki odpadami. Mają się kierować określonymi wytycznymi.

Do tej pory urzędy marszałkowskie miały dowolność w konstruowaniu wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Wchodzące w życie w czwartek, 6 sierpnia, nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określi, jak ma wyglądać taki dokument i co ma się w nim znaleźć.

Nowe rozporządzenie ujednolici wojewódzkie plany gospodarki odpadami (WPGO). W związku z tym informacje mają być podane w formie opisowej i tabel.

– Taka zmiana jest bardzo ważna. Dzięki niej wojewódzkie plany gospodarki odpadami staną się bardziej przejrzyste i łatwiej będzie w nich odnaleźć istotne informacje – ocenia Katarzyna Sosnowska z zespołu gospodarki odpadami i odnawialnymi źródłami energii w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej.

Dziś takie dokumenty mają różną strukturę i często są bardzo rozbudowane, a w każdym z nich poszczególne informacje są zupełnie gdzie indziej i inaczej przedstawione. Przez to są trudne do porównania.

– Transparentność takich dokumentów ułatwi m.in. współpracę województw w gospodarce odpadami – dodaje Katarzyna Sosnowska.

Zgodnie z nowymi przepisami lokalizacje istniejących i planowanych instalacji do zagospodarowania odpadów mają być przedstawione w formie graficznej.

I w taki sposób należy wskazać zakłady do przetwarzania odpadów zielonych, instalacje do recyklingu tworzyw sztucznych, szkła, papieru, metalu, drewna, sortownie śmieci zarówno tych zmieszanych, jak i zebranych selektywnie, składowiska czy spalarnie, a także instalacje do produkcji paliw alternatywnych.

Przy konstruowaniu nowego planu gospodarki odpadami samorządy będą musiały określić aktualny stan gospodarki odpadami na swoim terenie. Mają też ustalić przewidywane zmiany czynników gospodarki odpadami i wskazać wybór strategii i zadań związanych ze śmieciową gospodarką. Zgodnie z rozporządzeniem konieczne jest także ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 12 lat oraz krótkoterminowego planu działań obejmującego przynajmniej sześć lat.

Wiele informacji samorządy województw mają przedstawiać w formie tabel. W ten sposób wskażą istniejące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W tabeli mają podać ich lokalizacje, liczbę i rodzaj przyjmowanych odpadów oraz ilość śmieci, jaka trafia do poszczególnych punktów.

W oddzielnej tabeli trzeba będzie podać istniejące moce przerobowe instalacji do przetasowania odpadów. I tu samorządy muszą podać, jakie śmieci i w jakiej ilości rocznie mogą być przetworzone. I takie tabele będą oddzielne dla odpadów zielonych, komunalnych czy rozbiórkowych.

W tabelach znajdą się planowane inwestycje do zagospodarowania śmieci. Trzeba będzie w nich podać ich lokalizację, datę zakończenia inwestycji, rodzaj przyjmowanych odpadów, a także to, ile z nich będzie można przetworzyć w ciągu roku.

podstawa prawna: rozporządzenie ministra środowiska z 1 lipca 2015 r. DzU z 22 lipca 2015 r., poz. 1016

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA