fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Opłaty za śmieci - są nowe propozycje Ministerstwa Środowiska

Fotorzepa, Robert Gardziński
Właściciel sklepu czy restauracji sam zdecyduje, czy to gmina odbierze od niego śmieci, czy też samodzielnie o to zadba.

Nie będzie wysokich kar za brak segregacji śmieci. Ministerstwo Środowiska postanowiło wycofać się z tej propozycji.

Czytaj także: Podwyżki cen za odpady

Resort środowiska pokazał kolejną już odsłonę swoich propozycji. Jest dużo niespodzianek.

Ministerstwo Środowiska po raz kolejny zmieniło przepis dotyczący odbioru śmieci z nieruchomości niezamieszkanych (np. biurowca, restauracji, sklepów czy hoteli). Aktualnie proponuje, by ich właściciele samodzielnie decydowali, czy chcą przystąpić do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami. Zgoda powinna być na piśmie. Jeżeli jej nie będzie, właściciel restauracji czy sklepu pozostanie poza systemem gminnym. Wówczas będzie miał obowiązek podpisać umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Pod warunkiem, że ten posiada wpis do rejestru działalności regulowanej.

Projekt noweli nadal obciąża obowiązkiem selektywnej zbiórki odpadów każdego właściciela nieruchomości. Resort środowiska wycofał się jednak z propozycji uregulowania w ustawie kryteriów pozwalających ustalić, czy na terenie danej nieruchomości segreguje się śmieci czy nie.

Zmniejszył również sankcję za złą segregację lub jej brak. Początkowo ministerstwo chciało, by wynosiła ona aż czterokrotność stawki podstawowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W najnowszej wersji projektu sankcja ta została określona jako dwukrotność stawki podstawowej, czyli wyniesie tyle samo co obecnie.

Ministerstwo zaproponowało, aby punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) przyjmowały odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych.

Chodzi o m.in.: igły i strzykawki. PSZOK mają także odbierać odzież i tekstylia. Ministerstwo Środowiska wycofało się z propozycji uelastycznienia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

We wcześniejszej wersji projektu nowelizacji zaproponowano, aby katalog spraw, który ma być w nim uregulowany, miał charakter otwarty. W obecnej wersji powrócono do rozwiązań wcześniejszych, które przewidują zamknięty katalog.

Gminy będą miały obowiązek gromadzenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym. To nowość.

Etap legislacyjny: Komitet Stały Rady Ministrów

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA