fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Najpierw studium uwarunkowań, potem plan zagospodarowania przestrzennego

www.sxc.hu
Plan zagospodarowania przestrzennego to uszczegółowienie zapisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miasta Gdańska przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej – rejon ulicy Wienieckiej.

Uchwałę unieważnił wojewoda pomorski, bo teren, który w planie miejscowym został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska był oznaczony jako użytki rolne.

Ustalenie w planie miejscowym przeznaczenia terenu innego, niż zostało to określone w studium, oznacza, że plan jest niezgodny z art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To z kolei, zgodnie z art. 28 ustawy, powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części – uzasadnił swoją decyzję organ nadzoru.

Plan zagospodarowania przestrzennego ma stanowić uszczegółowienie zapisów studium, a nie ich dowolną interpretację czy wręcz całkowitą modyfikację. Zmiana przeznaczenia terenów w planie miejscowym może być dokonana przez gminę wyłącznie po zmianie studium, z zachowaniem trybu, w jakim jest ono uchwalone.

Sygnatura akt: NK-VIII.4131. 18.2013.MA

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA