fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Sąd: dyrekcja szkoły nie może się zasłaniać, że e-mail nie dotarł

Adobe Stock
Dyrekcja szkoły powinna odbierać e-maile, i na nie odpowiadać, a nie zasłaniać się brakiem konfiguracji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlp. wydał wyrok korzystny dla Anny P. (dane zmienione). Wystąpiła wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Interesowało ją, kto w 2017 r. zajmował się obsługą prawną szkoły i za jaką kwotę. Żądała też przesłania umowy zawartej w tej sprawie z prawnikiem.

Nie doczekała się odpowiedzi. Wniosła więc skargę do WSA na bezczynność dyrektora szkoły podstawowej.

Wtedy otrzymała od niego odpowiedź, że szkoła w latach 2017 – 2018 nie korzystała z obsługi prawnej, a co za tym idzie nie zawierała żadnej umowy w tej sprawie.

Poinformował również, że po dokładnej analizie i sprawdzeniu konta e-mail oraz serwera (hosting) nie znaleziono wiadomości skarżącej. Wysłanie wiadomości nie jest też jednoznaczne z otrzymaniem jej przez adresata.

Dyrektor tłumaczył się również, że niezwłocznie po wpłynięciu skargi pocztą tradycyjną, udzielił skarżącej żądanej informacji.

WSA uznał, że skarżąca ma rację. Dyrektor szkoły podstawowej, jako organ jednostki organizacyjnej gminy, realizującej zadania własne gminy w zakresie edukacji publicznej. A skoro tak, to ma obowiązek udostępnić informację publiczną. Są nią również umowy cywilnoprawne zawierane przez organy władzy publicznej lub inne podmioty w zakresie wykonywanych przez nie zadań publicznych.

WSA doszedł do wniosku, że wiadomość została prawidłowo nadana na oficjalny adres poczty elektronicznej. Do skargi skarżąca dołączyła bowiem wydruk maila z datą i godziną jego nadania. Istnieje więc domniemanie, że dotarła ona do adresata.

Ponadto na organie administracji publicznej spoczywa obowiązek takiego skonfigurowania poczty elektronicznej tak, by był możliwy odbiór każdej wiadomości e-mail kierowanej do organu w ramach oficjalnego systemu służącego do komunikacji z tym organem.

Z tych powodów WSA uznał, że dyrektor szkoły dopuścił się bezczynności i nakazał zrealizować wniosek.

Sygnatura akt II SAB/Go 93/18

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA