fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Koronawirus: ZUS pozyska odpis aktu stanu cywilnego do wypłaty zasiłku

Adobe Stock
W czasie stanu epidemii Zakład Ubezpieczeń Społecznych ułatwia składanie wniosków o zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy. We własnym zakresie uzyska z Urzędu Stanu Cywilnego odpis aktu stanu cywilnego wymagany do wypłaty zasiłku.

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem niezbędnym m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego (odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) i zasiłku pogrzebowego (odpis skrócony aktu zgonu).

ZUS wystąpi do USC o odpis właściwego aktu stanu cywilnego, jeśli odpis ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę przez ZUS zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku pogrzebowego.

Ważne!

Aby ZUS mógł zwrócić się do USC o odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Zasiłek macierzyński

W przypadku starania się o zasiłek macierzyński do wniosku należy dołączyć dane dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL albo miejsce urodzenia dziecka.

W jakiej formie przekazać dane dziecka do ZUS

Należy wypełnić formularz oświadczenia i przekazać go: pracodawcy, zleceniodawcy albo osobiście do ZUS.

Formularz trzeba przekazać pracodawcy jeśli jest się pracownikiem, bądź zleceniobiorcy, jeśli jest się zatrudnionym na podstawie umowy-zlecenia. Oświadczenie pracodawca i zleceniobiorca powinien przekazać do ZUS wraz z zaświadczeniem płatnika składek Z-3. Samodzielne złożenie oświadczenia do ZUS wraz z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego obowiązuje prowadzących pozarolniczą działalność, współpracujących z osobą prowadzącą działalność, duchownych oraz osoby mające prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Czytaj także:

Na stronie internetowej www.zus.pl można znaleźć formularze wniosków:

Numer PESEL lub miejsce urodzenia dziecka / dzieci należy wpisać w polu „DANE DZIECKA". Osoby składające wniosek w formie papierowej, które korzystają z formularzy wniosków ZAM, ZUR, ZAO zamieszczonych na stronie www.zus.pl nie muszą składać formularza oświadczenia. Natomiast do wniosku wnoszonego przez portal PUE ZUS należy dołączyć oświadczenie.

Zasiłek pogrzebowy

We wniosku o zasiłek pogrzebowy na formularzu Z-12 w części „DANE OSOBY ZMARŁEJ" należy wpisać dane identyfikacyjne osoby zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, datę zgonu.

Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, trzeba podać dodatkowo miejsce zgonu.

W przypadku wnoszenia wniosku o zasiłek pogrzebowy do ZUS przez PUE ZUS, miejsce zgonu osoby zmarłej należy wpisać w części IV wniosku Z-12:

Ważne!

Dokumenty, które zgodnie z przepisami nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej.

ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby zmarłej.

Podstawa prawna: art. 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 463).

Źródło: ZUS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA