fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

Sukcesy kancelarii K&L Gates

Wojciech Sadowski
Informacja
Rzeczpospolita Polska, Prochem, Uroda to tylko niektórzy klienci, których reprezentują z sukcesem prawnicy zespołu rozstrzygania sporów i arbitrażu międzynarodowego K&L Gates.

Rzeczpospolita Polska

Prawnicy K&L Gates, dr Wojciech Sadowski i dr Rafał Morek reprezentowali Rzeczpospolitą Polską w postępowaniu arbitrażowym z powództwa Vincenta J. Ryana oraz dwóch spółek kontrolowanych przez niego - Schooner Capital oraz Atlantic Investment Partners. Postępowanie toczyło się na podstawie polsko-amerykańskiego traktatu o ochronie inwestycji, a wartość roszczeń w sumie przekraczała 500 milionów złotych.

Trybunał Arbitrażowy większością głosów stwierdził brak właściwości w zakresie niektórych roszczeń skarżących, ze względu na zastosowanie wyłączenia w sprawach podatkowych. Oddalił inne zarzuty jurysdykcyjne.

W zakresie pozostałych roszczeń, Trybunał stwierdził prawidłowość działania organów podatkowych, w konsekwencji czego stwierdził, że nie doszło do naruszenia zobowiązań międzynarodowych przez Rzeczpospolitą Polską. Konsekwencją tych ustaleń było oddalenie wszystkich roszczeń Skarżących. W zakresie kosztów, Trybunał Arbitrażowy zasądził na rzecz Polski kwotę 2.725.657.10 USD, a na rzecz Skarżących kwotę 85.209,92 USD. Różnica w rozstrzygnięciu o kosztach na rzecz Polski wynosi zatem 2.640.447,18 USD (dwa miliony sześćset tysięcy USD). Jest to najwyższa w historii kwota kosztów zasądzonych na rzecz RP w tego typu sprawach. Co więcej, jest to kwota potencjalnie całkowicie ściągalna, gdyż Skarżący są wypłacalni.

Resortem odpowiedzialnym za prowadzenie sprawy było Ministerstwo Finansów a pełnomocnikiem procesowym w sprawie była Prokuratoria Generalna SP oraz K&L Gates (Wojciech Sadowski oraz Rafał Morek). Skarżących reprezentowała kancelaria Kochański Zięba i Wspólnicy (dawniej Kochański Zięba Rąpała i Wspólnicy). Tłem sporu była upadłość spółki Kama Foods, która kiedyś była wiodącym w Polsce producentem margaryny Kama. Skarżący twierdzili, że upadłość ta została spowodowana działaniami polskich organów podatkowych.

Prochem S.A.

W dniu 22 października 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od PERN Przyjaźń na rzecz Prochem S.A. oraz Megagaz S.A. kwotę 40 milionów złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 2006 r. W sumie daje to około 86 milionów złotych na dzień dzisiejszy. Sąd oddalił również w całości powództwo wzajemne na kwotę 105 milionów złotych. Spór dotyczył rozliczenia budowy przerwanego w listopadzie 2005 r. kontraktu na budowę odcinka rurociągu „Przyjaźń".

Prawnicy K&L Gates, Bogudar Kordasiewicz i Wojciech Sadowski reprezentowali Prochem w tej sprawie od 2005 r.

Warto dodać, że w zakresie powództwa głównego Sąd Okręgowy zasądził na rzecz Prochemu i Megagazu koszty zastępstwa procesowego w wysokości 6-krotności stawki minimalnej, to jest maksymalne koszty możliwe do zasądzenia na podstawie właściwych przepisów.

Uroda

W dniu 18 marca 2015 r. Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan zasądził od Tesco (Polska) sp. z o. o. na rzecz Uroda Polska sp. z o. o. kwotę 600.000 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 3 lipca 2014 r. Spór dotyczył zwrotu pobranych nielegalnych tzw. opłat półkowych, w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W dniu 4 sierpnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi zasądził od Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o. o. na rzecz Uroda Polska sp. z o. o. kwotę 2.900.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 12 lipca 2013 r. Spór dotyczył zwrotu pobranych nielegalnych tzw. opłat półkowych, w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W dniu 30 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Real, sp. z o. o. na rzecz Uroda Polska sp. z o. o. kwotę 1.600.000 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od 15 czerwca 2013 r. Spór dotyczył zwrotu pobranych nielegalnych tzw. opłat półkowych, w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

We wszystkich tych trzech sprawach Urodę reprezentowali Oskar Tułodziecki, Agnieszka Suchecka-Tarnacka i Ewa Rusak, a łączna kwota zasądzona na rzecz naszego klienta to bez odsetek - 5.100.000 złotych.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA