fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Konsultacje sprzed kilku lat ws. utworzenia sołetctwa moga być nieważne

www.sxc.hu
Gmina nie może uznawać za nadal obowiązujące konsultacji sprzed kilku lat dotyczących utworzenia sołectwa, jeśli sama w swoim statucie określiła, że są ważne przez trzy miesiące.

Rada Gminy Szemud podjęła uchwałę w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki i wskazała, że dokument został przyjęty po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Uchwałę unieważnił wojewoda pomorski. Jego zdaniem z protokołu sesji rady wynika, że uchwała nie została podjęta. Były trzy głosy „za", pięć „przeciw" i pięć wstrzymujących się. Głosowanie odbyło się na sesji rady Szemud w roku 2011.

W tym roku do rady wpłynął kolejny wniosek dotyczący utworzenia sołectwa Karczemki. Załącznikiem do tego wniosku jest protokół z zebrania wiejskiego w 2011 r., w trakcie którego odbyły się konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa.

– Wobec faktu, że projekt uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki był przedmiotem obrad rady na sesji 30 marca 2011 r. i że uchwała nie została podjęta, wniosek z 12 lutego 2015 r. należy traktować jako nową inicjatywę utworzenia sołectwa Karczemki, którą trzeba skonsultować z zainteresowanymi mieszkańcami – uznał organ nadzoru.

W ocenie wojewody nie sposób uznać, że konsultacje przeprowadzone w 2011 r. dotyczą wniosku z 2015 r. Tym bardziej że statut gminy Szemud wskazuje precyzyjnie kolejne etapy zmierzające do utworzenia sołectwa.

Najpierw konieczna jest inicjatywa rady lub mieszkańców. Następnie na zebraniach wiejskich przeprowadza się konsultacje. Ostatnią czynnością jest decyzja rady gminy o utworzeniu sołectwa, którą podejmuje rada w terminie trzech miesięcy od dnia przedstawienia jej wyników konsultacji.

– Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectwa tylko na podstawie wniosku, a więc bez przeprowadzenia stosownych konsultacji, jak to było w tej sprawie, jest sprzeczne z art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz z własnym statutem gminy Szemud – podsumował organ nadzoru.

sygnatura akt: PN-II.4131. 30.2015.KG

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA