fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnika trzeba zatrudnić na podstawie mianowania

www.sxc.hu
Osobom, które otrzymały mianowanie w służbie cywilnej, a następnie odeszły z niej, w razie powrotu do służby przysługuje szczególne uprawnienie. Zasadą jest, że trzeba zatrudnić je wówczas na podstawie mianowania, nawet jeżeli zgadzają się na zawarcie umowy o pracę.

Osoba zatrudniona poprzednio w służbie cywilnej na podstawie mianowania, która sama podjęła decyzję o odejściu z tej służby, co spowodowało rozwiązanie z nią stosunku pracy za porozumieniem stron, chce powrócić do służby cywilnej. Ubiega się o zatrudnienie na zastępstwo nieobecnego pracownika, czyli na podstawie umowy o pracę na czas określony. Czy będzie można zawrzeć z nią taką umowę?

Nie. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej (dalej: u.s.c.) stosunek pracy pracownika służby cywilnej nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony. W art. 35 ust. 7 u.s.c. przewidziano jednak, że ponowne zatrudnienie osoby, która otrzymała wcześniej mianowanie w służbie cywilnej, przeprowadzane jest na podstawie mianowania, z zachowaniem dotychczasowego stopnia służbowego urzędnika służby cywilnej.

Wymóg ten nie dotyczy tylko tych urzędników służby cywilnej, których stosunek pracy wygasł w związku z odmową...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA