fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Trudniej wyłudzić ubezpieczenie

Adobe Stock
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szykuje bat na oszustów. Do wykrywania nadużyć zaprzęgnie zaawansowane techniki analityczne wykorzystujące big data.

Od poniedziałku startuje nowa platforma Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego do identyfikacji przestępczości ubezpieczeniowej. Jej zadaniem jest wspomóc wszystkich uczestników rynku w ujawnianiu tego typu oszustw i przeciwdziałaniu im. Szacuje się, że co dziesiąte roszczenie o wypłatę odszkodowania, w tej branży, może nosić znamiona przestępczości ubezpieczeniowej.

Z platformy będą mogli korzystać bezpłatnie członkowie UFG, czyli wszyscy ubezpieczyciele sprzedający w Polsce polisy komunikacyjne. Fundusz, wykorzystując zaawansowane techniki analityczne (m.in. modele predykcyjne i narzędzia typu data mining) typować będzie podejrzane roszczenia i wypłaty oraz sieci powiązań przestępczych dotykające jednocześnie wielu firm ubezpieczeniowych.

- Połączenie technologii i danych całego rynku powinno doprowadzić do skutecznego ograniczenia skali zjawiska przestępczości ubezpieczeniowej w Polsce, z korzyścią zarówno dla uczciwych posiadaczy pojazdów jak i zakładów ubezpieczeń – zaznacza Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu UFG.

Wszystko to na podstawie analizy danych ubezpieczycieli - znajdujących się w prowadzonej przez UFG ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych oraz wypłaconych z tego tytułu odszkodowań -wzbogaconych o dane z rejestrów zewnętrznych. Aktualnie w bazie Funduszu znajduje się 450 mln rekordów o umowach OC i auto casco, zdarzeniach komunikacyjnych i wypłaconych odszkodowaniach, w tym informacje o aktywnych umowach ubezpieczenia OC dla ponad 24 mln pojazdów w Polsce.

- Będziemy wskazywać ubezpieczycielom schematy działań przestępczych, podejrzane zdarzenia czy też sieci powiązań między tymi zdarzeniami, choć sami nie zajmujemy się bezpośrednio ściganiem przestępców - od tego są odpowiednie organy - mówi Wojciech Bijak, dyrektor Ośrodka Informacji UFG - Natomiast ujawniając modele i trendy działań przestępczych w branży ubezpieczeń komunikacyjnych będziemy ułatwiać zakładom ubezpieczeń i organom ścigania, prowadzenie postępowań w tym zakresie – podkreśla.

Około 10 procent roszczeń o wypłaty odszkodowań w Europie może być obciążona nieprawidłowościami, zarówno tymi wykrytymi jak i niewykrytymi – wynika z szacunków Insurance Europe (IE), organizacji zrzeszającej europejskich ubezpieczycieli. W 2017 roku w Polsce wykrytych zostało ponad 10 tysięcy przypadków przestępstw w ubezpieczeniach majątkowych, z czego blisko 8,7 tysiąca na łącznie 137,8 mln złotych wypłaconych odszkodowań, dotyczyło ubezpieczeń komunikacyjnych (OC i AC) – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Tymczasem potencjalna kwota nieprawidłowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych może wynosić nawet ponad 1 mld złotych, jeżeli przyjąć szacunki IE.

Istotnym elementem nowej platformy jest ponadto baza wiedzy o schematach i przypadkach przestępczych. Kierowcom na stronie UFG udostępnione zostaną m.in. informacje wskazujące co robić aby nie paść ofiarą oszustwa. Opisano najczęstsze przypadki działań przestępców np. rozpowszechnione ostatnio „polowanie na sprawcę" czyli świadome doprowadzenie przez oszusta do kolizji tak, żeby zostać uznanym za ofiarę zdarzenia. Inne to np. wykorzystanie polisy zbywcy auta - do wyłudzenia odszkodowania, wymuszenie uznania winy, zgłaszanie fikcyjnych szkód osobowych, oferowanie pośrednictwa w zgłaszaniu szkód ubezpieczycielom czy też nielegalne użycie danych osobowych.

Prace nad nową platformą trwały blisko dwa lata. Łączny koszt projektu sięgnął 36 mln złotych. Był on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Głównym zdaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozostaje wypłata odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców oraz ściganie nieubezpieczonych właścicieli pojazdów. Fundusz, administruje też ogólnopolską bazą ubezpieczeń komunikacyjnych OI UFG.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA