fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

PZU wraca do wypłacania dywidendy

PZU
Fotorzepa/ Marta Bogacz
Największy polski ubezpieczyciel PZU zgodnie z zapowiedziami wraca do polityki wypłacania dywidendy. I to sowitej.

Zarząd PZU poinformował Komisję Nadzoru Finansowego, że 11 maja 2021 r. postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku w wysokości przeszło 1,9 mld zł. Dodatkowo kwota ta zostanie powiększona o prawie 2,1 mld zł przeniesione z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019. W sumie daje to niemal 4 mld zł.

Nieco ponad 3 mld zł z tego PZU chce przeznaczyć na dywidendę w wysokości 3 zł 50 gr na jedną akcję. Przeszło 7 mln zł zasili Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spółki, zaś pozostałe nieco ponad 953 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

Zarząd PZU postanowił ponadto wystąpić do ZWZ z wnioskiem, aby dzień dywidendy został ustalony na 15 września 2021 r., a data jej wypłaty na 6 października 2021 r.

- Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021–2024, przyjętą 24 marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2021 r. z 16 grudnia 2020 r. – informuje PZU.

Wniosek zarządu spółki do ZWZ zostanie przekazany do oceny radzie nadzorczej PZU SA. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy 2020 podejmie ZWZ spółki.

Dywidenda w wysokości 3,5 zł za akcję, którą PZU chce zaproponować swoim akcjonariuszom byłaby drugą najwyższą w historii spółki. W 2013 r. łączna wypłacona dywidenda sięgnęła 5 zł 40 gr na akcję.

We wtorek, po ogłoszeniu informacji o planowanej wypłacie dywidendy kurs PZU na warszawskiej GPW rósł w czasie sesji o ponad 3 proc.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA