fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Pandemia szkodzi wynikom Grupy PZU

Fotorzepa, Marta Bogacz
Zysk netto Grupy PZU na koniec pierwszego kwartału 2020 r. to 116 mln zł. Znacznie poniżej oczekiwań analityków.

- W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa PZU osiągnęła porównywalny wynik netto na poziomie 805 mln zł (z wyłączeniem zdarzeń związanych z COVID-19 oraz odpisu wartości firmy) wobec 747 mln zł rok wcześniej – poinformowała w piątek rano Grupa PZU.

Jednak sektor bankowy już pod koniec marca 2020 r. odczuł negatywne skutki pandemii, co odbiło się również na bankach działających w Grupie PZU. Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku w księgach PZU (Grupa PZU ma 31,93 proc. akcji Alior Banku) i w konsekwencji na wynik firmy. Ponadto, utworzono dodatkowe rezerwy na potencjalne niespłacone kredyty w Banku Pekao. To wszystko, a dodatkowo także niezrealizowane różnice kursowe na instrumentach zabezpieczających portfel nieruchomości, obniżyło księgowy zysk netto Grupy PZU na koniec pierwszego kwartału 2020 r. do 116 mln zł.

Grupa osiągnęła dobre wyniki w biznesie ubezpieczeniowym. Szczególnie udane były pierwsze dwa miesiące roku, kiedy zarówno w oddziałach, jak i w sieci agentów własnych Grupa PZU przekroczyła zaplanowane poziomy sprzedaży.

Składka przypisana brutto grupy w pierwszym kwartale 2020 r. sięgnęła 6,097 mld zł wobec 5,901 mld zł rok wcześniej. Odszkodowania netto w pierwszym kwartale to 3,281 mld zł, czyli mniej niż w tym samym okresie zeszłego roku, kiedy kwota odszkodowań wyniosła 3,958 mld zł.

Motorami wzrostu składki przypisanej były ubezpieczenia pozakomunikacyjne oraz indywidualne ubezpieczenia ochronne. Szczególnie portfel ubezpieczeń grupowych okazał się odporny na spowolnienie spowodowane zamknięciem gospodarki w ostatnich tygodniach marca.

Wynik na ubezpieczeniach na życie wzrósł o 29 proc. rok do roku, a wynik na ubezpieczeniach majątkowych o 12 proc. W ubezpieczeniach na życie wzrost sprzedaży wyniósł blisko 6 proc. i mimo kurczącego się rynku osiągnął dynamikę o połowę wyższą niż rok wcześniej.

– Marża operacyjna w kluczowych dla PZU ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych osiągnęła w trzech pierwszych miesiącach 2020 r. niespotykany dla pierwszego kwartału poziom 22,4 proc. Jest to wartość znacznie powyżej celów strategicznych – skomentowała cytowana w komunikacie Beata Kozłowska-Chyła, która pełni obowiązki prezesa zarządu Grupy PZU.

– Jesteśmy liderem wzrostu sprzedaży nie tylko w ubezpieczeniach grupowych, ale również w ubezpieczeniach indywidualnych. Szczególnie w okresie zwiększonej niepewności klienci zwracają się ku narodowemu ubezpieczycielowi, który gwarantuje stabilną ochronę i zapewnia bezpieczeństwo – dodała Aleksandra Agatowska, pełniąca obowiązki prezesa PZU Życie.

PZU jest także jednym z największych operatorów medycznych w Polsce. Wzrost sprzedaży PZU Zdrowie w pierwszym kwartale przekroczył 40 proc., a wzrost zainteresowania, oprócz wzrostu sprzedaży ubezpieczeń i abonamentów medycznych, zauważalny był także w obszarze usług sprzedawanych w placówkach medycznych.

W obrębie ubezpieczeń majątkowych przypis składki wzrósł o 2 proc. wobec 0,4 proc. w pierwszym kwartale zeszłego roku. Sprzedaż majątkowych ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, pomimo pogarszającej się koniunktury, wzrosła o 12 proc., podczas gdy rok temu wzrost wyniósł czterokrotnie mniej. – Na uwagę zasługuje fakt rosnącego poziomu wznowień w naszym portfelu ubezpieczeń majątkowych. W czasach niepewności i zmienności klienci chętnie pozostają u sprawdzonego partnera, jakim jest PZU i współpracujący z PZU agenci – skomentowała Elżbieta Häuser-Schöneich, członek zarządu PZU SA.

W reakcji na zagrożenie związane z pandemią Covid-19 firma przestawiła się na oferowanie usług w kanałach zdalnych. Przełożyło się to na wzrost liczby użytkowników platformy MojePZU o 32 proc. w ciągu niespełna dwóch miesięcy i transakcyjności agentów na mojePZU o 455 proc.. O 76 proc. zwiększyła się liczba usług telemedycznych PZU Zdrowie. Grupa wprowadziła też możliwość telefonicznego zawierania umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA