fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

PZU pod ostrzałem zielonych

Fotorzepa/Marta Bogacz

Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” złożyła zawiadomienie o naruszeniu przez PZU wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla przedsiębiorstw międzynarodowych.

Zawiadomienie przez Fundację RT-ON zostało złożone prawie rok temu. Teraz Krajowy Punkt Kontaktowy OECD ds. odpowiedzialnego biznesu upublicznił ocenę końcową w tej sprawie. Fundacja podaje, że jej uwagi uznano za uzasadnione.

Przed interwencją fundacji PZU nie informowało w swoich sprawozdaniach niefinansowych o wpływie, jakie działalność ubezpieczanych i finansowanych przez podmioty z grupy kapitałowej PZU klientów ma na klimat i środowisko. Innymi słowy – akcjonariusz ani zainteresowany usługami PZU inwestor nie miał okazji dowiedzieć się, że ta grupa finansowa ubezpiecza ponad 85 procent wydobycia węgla kamiennnego i dwie trzecie brunatnego w Polsce oraz 60 procent polskich emisji dwutlenku węgla, w tym największego emitenta CO2 w Europie, elektrownię Bełchatów – twierdzi RT-ON.

„Nieuwzględnianie w sprawozdaniach przedsiębiorstwa informacji o skali jego inwestycji w sektor wysokoemisyjny oraz udziału w rynku ubezpieczeń korporacyjnych sektora wysokoemisyjnego, sprawiło również, że większość konsumentów nie uzyskało pełnego obrazu charakteru i zakresu działań przedsiębiorstwa, w tym informacji o skutkach działalności prowadzonych przez inne przedsiębiorstwa, powiązane z nim na skutek decyzji inwestycyjnych lub ubezpieczeniowych” – pisała fundacja w zawiadomieniu.

RT-ON wziął na celownik banki i ubezpieczycieli finansujących i ubezpieczających kopalnie węgla i energetykę opartą na tym surowcu. W kwietniu pisaliśmy, że spółki te dostają od fundacji podczas walnych zgromadzeń pytania o ich politykę klimatyczną. Banki powoli odchodzą od udzielania nowego finansowania kopalni i energetyki węglowej, zrobili to m.in. ING Bank Śląski i mBank, zapowiedział to także Santander Bank Polska, ale i państwowy PKO BP.

Fundacja twierdzi, że ubezpieczanie inwestycji w węgiel przestaje być standardem wśród spółek. W ciągu ostatnich dwóch lat sześć z ośmiu głównych graczy na polskim rynku ubezpieczeń ogłosiło, że nie będzie ubezpieczać nowych elektrowni i kopalni węglowych. To oznacza, że planowane kopalnie węgla kamiennego i brunatnego takie jak odkrywka Złoczew oraz odkrywka Ościsłowo mogą ubezpieczać w Polsce jedynie należąca do niemieckiej grupy Talanx TUiR Warta oraz właśnie PZU.

W obliczu negatywnych zmian klimatycznych ubezpieczać paliwa kopalne przestają kolejne towarzystwa. Duże spółki, które skupują część polis firm ubezpieczeniowych i gwarantują, że nawet w wypadku wypłaty bardzo dużych odszkodowań przedsiębiorstwa nie stracą płynności finansowej.

Dotychczasowymi liderami reasekuracji ryzyk energetycznych w Polsce były Munich Re i Swiss. Jednak rok temu Munich Re zadecydował o zaprzestaniu ubezpieczania i reasekuracji nowych kopalni i elektrowni węglowych, a Swiss Re ograniczył ubezpieczanie zarówno powstających, jak i już działających elektrowni. Decyzję o ograniczeniu reasekuracji i ubezpieczania ryzyk węglowych nowych projektów węglowych podjęły też do tej pory Hannover Re, MAPFRE oraz SCOR. Decyzje o odchodzeniu od ubezpieczania sektora węglowego podjęli poza tym tacy giganci jak Allianz, AXA, Generali, Zurich oraz działające na polskim rynku Vienna Insurance Group oraz UNIQA – wylicza Fundacja RT-ON.

PZU wskazuje, że z treści „Oceny końcowej KPK OECD” z 26 lipca tego roku jednoznacznie wynika, że w wyniku przeprowadzonego przez OECD rozpatrywania sprawy „udało się uzyskać rozwiązanie satysfakcjonujące obie strony”, a więc Fundację „RT-ON” i Grupę PZU. KPK OECD zaznaczył jednocześnie, że rozpatrzenie pisma fundacji nie oznacza naruszenia przez Grupę PZU „Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych”. Co więcej, Krajowy Punkt Kontaktowy OECD wskazał prowadzone postępowanie jako wzorcowe „pod względem otwartości na dialog przez strony oraz właściwego zrozumienia zaleceń”. KPK OECD podkreślił też, że rezultat dialogu może mieć istotny walor edukacyjny dla innych polskich przedsiębiorstw ubezpieczeniowych i finansowych - podkreśla PZU.

Ubezpieczyciel zaznacza, że wnioski z oceny dokonanej przez KPK OECD są zgoła inne niż sugeruje fundacja. PZU dodaje, że informacja jakoby zostało oskarżone przed OECD jest nadużyciem, bo rozpatrywanie takich spraw przez OECD nie ma charakteru postępowania karnego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA