fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Transport

Nextbike chce zrestrukturyzować trójmiejską spółkę

Paweł Orłowski, prezes Nextbike Polska
materiały prasowe
Operator miejskich sieci wypożyczalni rowerów podaje, że NB Tricity (spółka zależna działająca w Trójmieście) podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.

NB Tricity w czerwcu zeszłego roku zawarła ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot umowę na uruchomienie sieci 4080 rowerów elektrycznych i 660 stacji rowerowych.

"Spółka zależna obecnie realizuje II etap Umowy. W związku z opóźnieniem w wykonaniu umowy, wyższymi niż oczekiwane kosztami uruchomienia systemu roweru Mevo, który realizowany jest na podstawie umowy oraz ryzykiem nałożenia na spółkę zależną kar umownych przez Stowarzyszenie, spółka zależna zidentyfikowała powstanie stanu zagrożenia niewypłacalnością, w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 3 Prawa Restrukturyzacyjnego" - czytamy w komunikacie.

"Kondycja finansowa spółki zależnej, jest bowiem poważnie i bezpośrednio zagrożona, jednakże nie doszło jeszcze - zdaniem spółki i według najlepszej jej wiedzy - do zaktualizowania się obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej, zaś obrana ścieżka restrukturyzacyjna ma w zamierzeniu przywrócić pełną płynność finansową tej spółki" - podaje Nextbike Polska.

Nextbike informuje, że "w dniu dzisiejszym zarząd spółki zależnej rozpoczął negocjacje z wierzycielami w ramach zainicjowanego postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu pozyskanie poparcia ze strony wierzycieli dla zaproponowanych warunków restrukturyzacji, a przez to oddania głosu za układem".

Nextbike proponuje wierzycielom układ polegający na umorzeniu 90 proc. należności głównej oraz 100 proc. odsetek, a także spłatę 10 proc. należności głównej NB Tricity wobec wierzycieli. - Proponując naszym wierzycielom postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzeniu układu chcemy ustabilizować sytuację spółki zależnej NB Tricity. W sierpniu 2019 r. w raporcie okresowym Nextbike Polska za II kwartał 2019 r. wskazywaliśmy na stratę netto. Była ona efektem wyższych niż wstępnie szacowaliśmy kosztów uruchomienia projektu MEVO oraz nałożenia kar za opóźnienia - tłumaczy Paweł Orłowski, prezes Nextbike Polska.

- Obecnie najbardziej zależy nam na kontynuacji projektu i oddaniu II etapu tak, aby pełna flota rowerów elektrycznych liczyły 4080 sztuk - dodaje. - Przeprowadzenie postępowania umożliwi dokończenie II etapu i sprawne funkcjonowanie Mevo w kolejnych latach obowiązywania umowy - do grudnia 2025 r. - podkreśla Orłowski.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA