fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Społeczeństwo

Organizacje społeczne przeciw prowokowaniu napięć społecznych

AFP
Stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji - piszą przedstawiciele organizacji społecznych.

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i Polacy w całym kraju odpowiedzieli masowymi protestami na ograniczenie praw podstawowych kobiet wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 r. Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu. Odmawianie uznania podmiotowości protestujących, pogarda dla ich argumentów i racji, jawne grożenie przemocą państwową i wezwanie prezesa partii rządzące, wicepremiera rządu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, do przemocy pozapaństwowej wywołują olbrzymi niepokój i zdecydowany sprzeciw.

Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący, którzy instrumentalnie wykorzystują instytucje państwowe oraz sytuację pogłębiającego się kryzysu epidemicznego w celach politycznych, wbrew interesowi publicznemu, prowokując protesty społeczne i wychodzenie ludzi na ulicę.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych w pełni solidaryzujemy się z protestującymi w obronie praw kobiet. Ich protest jest wyrazem walki o godność i prawa podstawowe wszystkich osób. Wyrażamy uznanie dla determinacji i cywilnej odwagi uczestniczek i uczestników protestów, którzy korzystając z prawa do obywatelskiego sprzeciwu, występują w obronie wolności nas wszystkich.

Jako obywatelki i obywatele, a także jako działaczki i działacze organizacji społecznych, wspierać będziemy protestujących dostępnymi nam środkami w ramach naszych kompetencji możliwości. Deklarujemy m.in. pomoc prawną, udział w postępowaniach litygacyjnych, wsparcie w odwołaniu się do międzynarodowych instytucji chroniących zdrowie i prawa obywatelskie, a także świadczenie pomocy dla kobiet, których prawa są łamane.

Sieć organizacji społecznych na rzecz Polski obywatelskiej

 1. Archiwum Osiatyńskiego
 2. Centrum Praw Kobiet
 3. Forum Darczyńców w Polsce
 4. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 5. Fundacja Autonomia
 6. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 7. Fundacja EduTank
 8. Fundacja Feminoteka
 9. Fundacja im. Stefana Batorego
 10. Fundacja Liberte
 11. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 12. Fundacja Panoptykon
 13. Fundacja Pole Dialogu
 14. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
 15. Fundacja SaveOneChild
 16. Fundacja w Stronę Dialogu
 17. Fundacja Szkoła z Klasą
 18. Fundacja im. Roberta Schumana
 19. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
 20. Fundacja Panoptykon
 21. Greenpeace Polska
 22. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 23. Inicjatywa Wolne Sądy
 24. Instytut Spraw Publicznych
 25. Instytutu Zdrowia i Hortiterapii
 26. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej 
 27. Kampania Przeciw Homofobii
 28. Kobiety Filmu
 29. Komitet Obrony Demokracji
 30. Krytyka Polityczna
 31. Obywatele dla Edukacji
 32. Obywatele Kultury
 33. Obywatele RP
 34. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
 35. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 36. Projekt: Polska
 37. Razem dla Konarzewa
 38. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 39. Stowarzyszenie Amnesty International
 40. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
 41. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 42. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 43. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
 44. Stowarzyszenie Państwomiasto
 45. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
 46. Stowarzyszenie Zielone Dzieci
 47. Wiosna bez Barier
10.   Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
35.   Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Instytut Psychologii Zdrowia PTP
41.   Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Powstał Fundusz Praw Kobiet

Fundacja Batorego uruchomiła Fundusz Praw Kobiet, oferujący wsparcie finansowe organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw kobiet i udzielającym im pomocy.

Środki z funduszu przeznaczone będą na:

- pomoc doraźną, czyli prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; organizację i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych

- wsparcie i doradztwo, czyli prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu pracy, w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji

- działania prawne i rzecznicze, czyli podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA