fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Społeczeństwo

Kultura w III etapie znoszenia ograniczeń

AdobeStock
Trzeci etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa zakłada między innymi dopuszczenie do działalności kin plenerowych, w tym także samochodowych, wznowienie prac na planach filmowych z uwzględnieniem rygorów sanitarnych, możliwość prowadzenia prób i ćwiczeń, jak również dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury oraz umożliwienie prowadzenia indywidualnych zajęć na uczelniach artystycznych.

Jak podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, to do dyrektora danej instytucji należy zarówno określenie czasu oraz trybu przywracania działalności, jak i szczegółowych procedur związanych z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników i publiczności. Gliński zwrócił także uwagę na to, że obecne zniesienie niektórych ograniczeń ma umożliwić maksymalnie bezpieczny powrót do częściowej aktywności ludzi kultury, co powinno pozytywnie wpłynąć również na ich sytuację ekonomiczną.

Przywrócenie indywidualnych zajęć na uczelniach muzycznych pozwoli natomiast między innymi na kontynuację procesu kształcenia i przygotowanie do egzaminów dyplomowych studentom specjalności instrumentalnych, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w warunkach domowych. Zmiany te pozwolą też studentom ostatnich lat uczelni plastycznych na ukończenie prac dyplomowych, które muszą być realizowane w pracowniach specjalistycznych.

Działalność, przy zachowaniu dystansu społecznego, mogą prowadzić także kina samochodowe i plenerowe. Widzowie powinni jednak przed, w trakcie, oraz po pokazie, pozostawać w samochodzie lub na miejscu, które im wyznaczono. 

Dodatkowe usługi na terenie kina, w tym też w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, mogą być dostarczane do pojazdu wyłącznie przez obsługę kina. Widzowie nie mogą opuszczać pojazdu oraz powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz gdy przebywają poza pojazdem.

Na planach filmowych, które wznowiły działalność zalecane jest między innymi, aby wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach, jeżeli nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania ich zadań i obowiązków. Wyjątki dotyczą aktorów ze względu na charakteryzację i fryzury. W tym przypadku zalecane jest zachowanie przez nich dystansu wobec innych członków ekipy filmowej. Rekomenduje się również maksymalne ograniczenie liczby osób na planie w zależności od charakteru realizowanego dnia zdjęciowego oraz rozmieszczanie ekipy w taki sposób, żeby nie tworzyć większych skupisk. Wskazano tu między innymi na wydzielenie stref poruszania się po planie.

Aby właściwie przygotować przewidziany w czwartym etapie powrót do publicznych form kultury i rozrywki, konieczne jest podjęcie działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, m.in. odbywanie prób i ćwiczeń bez publiczności, a także dokonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Dzięki złagodzeniu ograniczeń umożliwiona zostanie organizacja prób w teatrach dramatycznych, muzycznych i lalkowych, filharmoniach, operach oraz innych form ćwiczeń i lekcji w teatrach baletowych. Próby, lekcje i ćwiczenia będą mogły prowadzić, poza instytucjami kultury, zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury. Możliwe będzie także dokonywanie nagrań fonograficznych i audiowizualnych. Dzięki temu wiele zespołów artystycznych będzie mogło powrócić do działań zapewniających im dodatkowy dochód, jak również realizacji zaplanowanych już projektów.

Szczegółowe wytyczne uwzględniające specyfikę poszczególnych typów instytucji zostaną opublikowane na stronie kultura.gov.pl.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA