fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jan Jarzyński, Piotr Jarzyński: Niech nie rośnie piramida roszczeń

Pieniądze
Adobe Stock
Rekompensata spełnia swoją funkcję bez dodatkowego naliczania odsetek od niej.

W orzecznictwie wciąż nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte, czy od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych (dalej: rekompensata) wierzycielowi przysługują też odsetki.

Rekompensata została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa po wdrożeniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (DzU UE. L. z 2011 r. nr 48, str 1 z późn. zm.). Ma m.in. zwalczać zatory płatnicze, zniechęcać dłużników do opóźnień w płatnościach, ograniczać koszty administracyjne i wewnętrzne odzyskiwania należności oraz zapobiegać zaburzeniom płynności finansowej przedsiębiorców.

Czytaj także: Odsetki niezapłacone przez dłużnika

Nabycie prawa do rekompensaty

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 935 z późn. zm.; dalej: upno) r...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA