fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rząd PiS

Czterech wiceministrów w MSWiA. Mariusz Kamiński podzielił obowiązki

Mariusz Kamiński, minister koordynator służb, szef MSW
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał dziś decyzję kompetencyjną, która określa zakres obowiązków poszczególnych członków kierownictwa resortu. Powołano czterech wiceministrów: Macieja Wąsika, Pawła Szefernakera, Krzysztofa Kozłowskiego i Błażeja Pobożego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że szef resortu Mariusz Kamiński będzie bezpośrednio nadzorował pracę Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

Dodatkowo Mariuszowi Kamińskiemu będą też podlegały: Departament Kontroli i Nadzoru, Departament Bezpieczeństwa, Biuro Nadzoru Wewnętrznego oraz Biuro Ministra.

Maciej Wąsik będzie pierwszym zastępcą ministra. W resorcie będzie koordynował działania Departamentu Porządku Publicznego, Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz Departamentu Zezwoleń i Koncesji. Będą mu podlegali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Służby Ochrony Państwa i Szef Obrony Cywilnej Kraju.

W zakresie obowiązków Wąsika znalazł się nadzór nad Zakładem Emerytalno-Rentowym MSWiA i Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Paweł Szefernaker będzie sprawował nadzór nad wojewodami, a także odpowiadał za współpracę z samorządem terytorialnym. Będzie  koordynował działania Departamentu Administracji Publicznej oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. Ponadto będzie nadzorował Departament Spraw Obywatelskich, Departament Teleinformatyki oraz Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pracę Departamentu Budżetu, Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji, Departamentu Prawnego, Departamentu Spraw Międzynarodowych, Departamentu Zdrowia, a także Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA będzie nadzorował Krzysztof Kozłowski.

Błażej Poboży będzie koordynował pracę Departamentu Komunikacji Społecznej, Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej, Departamentu Funduszy Europejskich, a także Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Będzie też odpowiadał za nadzór nad szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum Obsługi Projektów Europejskich.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA