fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Skoro minęło pięć lat, kary za gry hazardowe nie będzie - wyrok WSA

Fotorzepa / Marian Zubrzycki
Z powodu przedawnienia urządzający gry hazardowe nie zapłacą kar pieniężnych.

Wraz z nowelizacją od 1 kwietnia 2017 r. ustawy o grach hazardowych do pierwszoplanowych okoliczności urosła kwestia przedawnienia kar pieniężnych nałożonych za nieprzestrzeganie jej przepisów oraz od kiedy je liczyć. Kary za urządzanie nielegalnych gier hazardowych poza kasynem gry zostały drastycznie podwyższone, do 100 tys. zł i więcej, a wykazanie przedawnienia pozwala ich uniknąć. Zwłaszcza że ustawa nie zawiera szczególnych regulacji przedawnienia, lecz jedynie art. 91, przewidujący, że do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej.

Czytaj także:

W sprawie, którą ostatnio, obok kilku innych, rozpatrywał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, funkcjonariusze Urzędu Celnego wykryli w 2015 r. w jednym z lokali gastronomicznych trzy automaty do gier hazardowych. Dopiero jednak we wrześniu 2020 r. naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego wydał decyzje nakładające kary, 12 tys. zł od każdego automatu, łącznie 36 tys. zł. Utrzymując je w mocy, dyrektor Izby Administracji Skarbowej stwierdził, że zgodnie z ordynacją podatkową termin przedawnienia winien wynosić pięć lat i być liczony od końca roku, w którym stwierdzono naruszenie przepisów. Decyzję o nałożeniu kary wydano przed upływem tego terminu.

Decyzja powinna być uchylona ze względu na wydanie jej po upływie pięcioletniego terminu przedawnienia, liczonego od daty kontroli w lokalu – stwierdziła jednak właścicielka lokalu w skardze do WSA. Kwestię przedawnienia należy bowiem oceniać na podstawie regulacji w k.p.a., a nie ordynacji podatkowej.

WSA uchylił zaskarżone decyzje i umorzył postępowanie administracyjne.

– Sąd dotychczas przyjmował, że w sprawach ewentualnego przedawnienia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry powinny być stosowane przepisy ordynacji podatkowej. Obecnie doszedł jednak do wniosku, że nie ma możliwości przełożenia pojęcia obowiązku podatkowego na grunt przepisów ustawy o grach hazardowych i do zastosowania instytucji przedawnienia określonej w ordynacji – wyjaśnił sędzia sprawozdawca Jacek Boratyn.

Należy zatem zastosować przepis k.p.a., który przewiduje, że administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia naruszenia prawa lub wystąpienia jego skutków. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Rz 259/21

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA