fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Dwa nowe mandaty: za brudny pojazd i niebezpiecznego psa

Adobe Stock
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Są w nim m.in. dwa nowe mandaty: dla opiekunów niebezpiecznych zwierząt oraz przewoźników.

W związku z końcem 2020 roku przypominamy najciekawsze i najważniejsze teksty opublikowane w "Rzeczpospolitej" w minionych 12 miesiącach. Dziś przypominamy opublikowany 22 maja 2020 r. tekst Doroty Gajos-Kaniewskiej dotyczący projektu nowych mandatów.

Nowelizacja rozporządzenia jest konsekwencją zmian wprowadzonych w Kodeksie wykroczeń w 2018 r. Wprowadzono typ podstawowy wykroczenia z art. 77 k.w. – niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (§ 1) oraz typ kwalifikowany (§ 2), który polega na dopuszczeniu się czynu z § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

Ustawa przewidziała również zmianę sankcji karnej – ograniczenie wolności, grzywna do 1000 złotych albo nagana dla typu podstawowego (§ 1) oraz ograniczenie wolności, grzywna albo nagana dla typu kwalifikowanego (§ 2). Kary te może wymierzyć sąd. W przypadku typu kwalifikowanego (§ 2) przepis nie określa wysokości maksymalnej grzywny, więc zgodnie z art. 24 § 1 k.w.,  sąd może wymierzyć nawet 5000 zł kary.

To zróżnicowanie kar nie miało do tej pory odbicia w postępowaniu mandatowym, które prowadzi policja albo inne uprawnione organy. Maksymalna grzywna, jaką można co do zasady nałożyć w postępowaniu mandatowym wynosi 500 zł. W szczególnych przypadkach może być wyższa, np. przy zbiegu wykroczeń do 1000 zł.

Minister uznał, że charakter przewinienia z art. 77 § 2 k.w., tj. zagrożenie dla życia i zdrowia, wymaga  określenia dla niego kary grzywny na najwyższym możliwym pułapie - 500 zł.

Projektodawca zastrzega, że takie określenie maksymalnego mandatu za trzymanie niebezpiecznego zwierzęcia nie wyklucza surowszego potraktowania sprawcy wykroczenia. Policja może skierować wniosek o ukaranie do sądu. Wówczas sąd może orzec ograniczenie wolności, grzywnę (do 5000 zł) albo naganę.

Co ważne, nowy przepis obejmuje wszystkie zwierzęta, które - niewłaściwie trzymane - swoim zachowaniem stwarzają niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka, bez względu na to, czy znajdują się np. w wykazie psów groźnych ras.

Projekt nowelizacji  dostosowuje treść rozporządzenia ws.  wysokości mandatów także do nowelizacji art. 117 Kodeksu wykroczeń, który kiedyś dotyczył grzywny (do 1500 zł) lub nagany za brak czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Dotychczasową treść tego przepisu oznaczono jako § 1 i dodano  § 2: "Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we właściwym stanie sanitarnym".

Te dwa odmienne wykroczenia trzeba też było oddzielnie wskazać w taryfikatorze mandatów. Ponieważ dla obu wykroczeń k.w. określa taką samą karę, projekt zakłada w obu przypadkach taką samą wysokość mandatu karnego: 100 zł. Tyle może zapłacić za brak czystości kierowca busa, taksówkarz i inne osoby świadczące usługi przewozu osób.

Projektowane rozporządzenie skierowano do uzgodnień. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA