Prawo drogowe

Unieważniona uchwała Rady Miasta w sprawie opłat za holowanie pojazdów - wyrok WSA

Fotorzepa/Waldemar Kompala
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu unieważnił uchwałę Rady Miasta Jeleniej Góry określającą wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym.

Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, orzeczenie zapadło 30 listopada.

Skargę na uchwałę Rady Miasta z 16 maja 2017 r. złożyła  Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Zakwestionowała określone w uchwale stawki, które przewidywały między innymi maksymalną dopuszczalną przez Ministra Finansów opłatę za holowanie pojazdów i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Uznała także za niedopuszczalne rozwiązanie, które przewidywało opłatę w wysokości 50 proc. stawki maksymalnej w przypadku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienie od podjęcia takich działań.

Prokuratura wskazała w skardze, że takie rozwiązania są niezgodne z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, ponieważ brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla przyjęcia maksymalnych stawek, jak również odniesienia do realnych kosztów usuwania pojazdów na terenie powiatu.

WSA we Wrocławiu podzielił tę argumentację i stwierdził nieważność uchwały. Orzeczenie nie jest prawomocne.

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zajęła się problemem opłat za usuwanie pojazdów po artykule prasowym z 21 lutego 2017 r. opisującym sprawę emeryta, którego pojazd został odholowany z miejsca parkingowego przez Straż Miejską. Emeryt nie  wyeksponował bowiem karty uprawniającej go do pozostawienia samochodu na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Mężczyzna został wówczas obciążony opłatą w wysokości 519 złotych.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL