fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Prawo jazdy: kandydat na kierowcę skazany za ściąganie

Fotorzepa, Robert Gardziński
Użycie elektronicznej ściągi podczas egzaminu na prawo jazdy spowodowało wyrok karny i unieważnienie egzaminu.

Zakwalifikowano to bowiem jako przestępstwo z art. 272 kodeksu karnego, który przewiduje karę pozbawienia wolności do lat trzech za wyłudzenie poświadczenia nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu.

Czytaj także: Prawo jazdy: kandydat na kierowcę będzie mógł się uczyć z rodzicem

Sąd rejonowy ustalił, że skazany podstępnie wyłudził od egzaminatora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdzenie w systemie teleinformatycznym WORD pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B. Przy zdawaniu posługiwał się bowiem komputerem, przez który przekazywał pytania egzaminacyjne i odbierał prawidłowe odpowiedzi. W efekcie zdał egzamin i uzyskał uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B.

Wkroczył jednak prokurator i sąd karny, a oskarżony, który sam poddał się karze, został prawomocnie skazany na dwa lata pozbawienia wolności w zawieszeniu za podstępne wyłudzenie pozytywnego wyniku egzaminu.

Wyrok karny zainicjował również postępowanie administracyjne, w wyniku którego marszałek województwa podlaskiego unieważnił egzamin. Wprawdzie kandydat na kierowcę potwierdził, że w trakcie egzaminu dysponował urządzeniem elektronicznym umożliwiającym przekaz informacji wizualnej i dźwiękowej, ale z niego nie korzystał, gdyż nie działało, i na pytania odpowiadał samodzielnie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku utrzymało w mocy decyzję marszałka województwa. Powołując się na ustalenia sądu karnego, stwierdziło, że egzamin został przeprowadzony niezgodnie z przepisami.

Nie przyniosła również efektu skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku. WSA podkreślił, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona, a ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego wiążą sąd administracyjny. Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 2012 r. (obecnie z 2016 r.) w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (...), gdy taka osoba wykonywała zadania egzaminacyjne niesamodzielnie, uzyskuje negatywny wynik egzaminu. Skarżący niewątpliwie korzystał z urządzeń pomagających w udzieleniu właściwej odpowiedzi i odpowiadał na pytania niesamodzielnie – orzekł WSA, oddalając skargę.

Sygnatura akt: II SA/Bk 578/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA