fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

123RF
Kodeks postępowania cywilnego to najczęściej zmieniana ustawa. Przyhamowania legislacyjnej produkcji raczej nie będzie.

Od 1 stycznia 2015 r. kodeks postępowania cywilnego był nowelizowany 67 razy, ale nie tylko przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Posłowie Paweł Kobyliński i Kornelia Wróblewska z Nowoczesnej wystąpili do ministra sprawiedliwości z interpelacją, ile zmian wprowadzono do k.p.c. od 2015 r. i jak resort sprawiedliwości ocenia ich skuteczność. Chcieli też wiedzieć, czy istnieje możliwość ograniczenia nadmiernego nowelizowania tego aktu prawnego przynajmniej przez administrację rządową, czego skutkiem byłoby zagwarantowanie obywatelom poczucia stabilności prawa.

Dodajmy, że kodeks postępowania cywilnego jest jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych, co, jak wskazują także posłowie, bardzo często utrudnia stronom dochodzenie ich interesów i roszczeń.

W chwili obecnej w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzone są m.in. prace legislacyjne nad nowelizacją k.p.c. i związanymi z nim ustawami o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, a także o uchyleniu ustawy o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych. Jednym z celów projektów jest usprawnienie procesu cywilnego.

Jest też projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który dotyczy wprowadzenia alimentów natychmiastowych. Kolejny ma usprawnić procedury służące oddłużeniu osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które znalazły się w stanie niewypłacalności oraz ułatwić oddłużanie przedsiębiorców-osób fizycznych.

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie kilka kolejnych ustaw, w tym duża reforma o komornikach sądowych. We wszystkich tych nowelizacjach zmieniają się również przepisy k.p.c.

Dotychczasowe nowelizacje kodeksu często wynikały z konieczności implementacji przepisów wspólnotowych, były wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego czy przyjęcia rozwiązań przyśpieszających rozpoznawanie spraw sądowych.

– Dążeniem ustawodawcy jest ograniczenie nowelizacji k.p.c., koncentracja poszczególnych zmian. Każda z dotychczasowych nowelizacji była jednak potrzebna i przeprowadzona po konsultacjach – zapewnia Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości.

– Obraz zmian jest fatalny – komentuje adwokat Andrzej Michałowski. – Kilka różnych wersji procedury w podobnych sprawach, w tej samej kancelarii, w tym samym sądzie, u tego samego sędziego, i co najważniejsze, często w sprawach tych samych stron. Legislacyjne wymiociny kreują prymat przepisów przejściowych wykorzystywanych do formalnych zasadzek nad zmierzaniem do sprawiedliwości. Co zrobić ? Bez żadnych wyjątków należałoby zastosować długie memorandum na zmiany – uważa adwokat.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA