fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

PIT: odliczenie wydatków poniesionych na prywatne sesje terapeutyczne - interpretacja podatkowa

AdobeStock
Osoba niepełnosprawna odliczy od dochodu wydatki poniesione na prywatne sesje terapeutyczne.

Fiskus szeroko interpretuje pojęcie „rehabilitacja". Dzięki temu osoba niepełnosprawna skorzysta z ulgi na psychoterapię. Takie potwierdzenie otrzymała podatniczka z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W wydanym w tej sprawie orzeczeniu zapisano, że wymaga wsparcia w samodzielnej egzystencji, co oznacza konieczność korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Wnioskodawczyni od wielu lat jest pod opieką poradni zdrowia psychicznego i lekarza psychiatry. Od września 2019 r. sama opłaca indywidualne sesje u psychoterapeuty ze względu na odległe terminy w publicznej przychodni. Wydatki reguluje gotówką, a na dowód posiada rachunki.

Zapytała, czy w PIT-37 za 2019 r. może odliczyć od dochodu koszty poniesione na prywatną pomoc psychoterapeutyczną. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził. Przypomniał, że zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. te za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Ustawa o PIT nie zawiera pojęcia „zabieg", „rehabilitacja" ani „rehabilitacja lecznicza", konieczne jest zatem wyjaśnienie oparte na definicji encyklopedycznej. Zgodnie ze „Słownikiem wyrazów obcych" i Encyklopedią PWN zabieg to interwencja mająca na celu wywołanie określonego skutku, zwykle przeciwdziałająca czemuś (np. skutkom choroby). Z kolei „rehabilitacja" to przywrócenie choremu sprawności fizycznej i psychicznej poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów leczniczych. „Rehabilitacja lecznicza" to połączenie leczenia z postępowaniem usprawniającym, np. zabiegi fizykoterapeutyczne.

Dyrektor KIS stwierdził na tej podstawie, że sesje u psychoterapeuty spełniają przesłanki uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy podatkowej.

Skoro odbywane świadczenia stanowią zabiegi rehabilitacyjne, poniesiona w 2019 r. odpłatność stanowi tytuł do odliczenia przez wnioskodawczynię tych wydatków od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej – napisał dyrektor KIS w interpretacji.

Zaznaczył, że warunkiem jest posiadanie dokumentów stwierdzających sfinansowanie tych wydatków. W myśl art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT ich wysokość ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego i sprzedającego, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty.

Numer interpretacji: 0113- -KDIPT3.4011. 430.2019.2.ID

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA