fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Zmiany w rachunkowości wymagają dostosowania przepisów

Agnieszka Łukasiewicz
Fotorzepa, Waldemar Kompala
Ostatnie zmiany w ustawie o rachunkowości wymagają odpowiedniego dostosowania powiązanych z nią przepisów.

Od 27 listopada 2015 r. obowiązuje m.in. zmienione rozporządzenie dotyczące instrumentów finansowych znoszące powiązanie obowiązku jego stosowania z badaniem sprawozdania finansowego. Usunięcie z ustawy o rachunkowości odrębnej kategorii zdarzeń nadzwyczajnych spowodowało z kolei nowelizację rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Prosta zmiana miała na celu wskazanie, że zyski bądź straty nadzwyczajne należy ujmować na kontach pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych. Tymczasem do opisu funkcji ewidencyjnych tych kont wprowadzono zapisy, że ujmuje się na nich przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

A przecież o nadzwyczajnym charakterze tych zdarzeń nie decyduje ich wartość. Do nowych przepisów bilansowych dostosowano też KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja".

15 grudnia 2015 r. Komitet Standardów Rachunkowości podjął uchwałę w tej sprawie. Zmiany w standardzie są podyktowane głównie uproszczeniami przewidzianymi dla małych jednostek. Zapraszam do lektury dzisiejszego wydania „Eksperta Księgowego".

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA