fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Konrad Trzonkowski: Będzie wsparcie dla firm

materiały prasowe
Kluczem do zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej jest rozwiązanie problemu płynności finansowej przedsiębiorców.

W momencie wybuchu epidemii Covid-19 redefiniowane zostały dotychczasowe realia gospodarcze, jak również zaistniała konieczność natychmiastowego wprowadzenia szczególnych rozwiązań dla przedsiębiorców, szczególnie czułych na wahania koniunktury gospodarczej. Utrzymanie ciągłości biznesowej/produkcyjnej i krótkoterminowej płynności finansowej umożliwiającej wypłaty wynagrodzeń pracowniczych stały się priorytetem, nie tylko z perspektywy funkcjonowania przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości, czy sektora funkcjonowania, ale także z perspektywy całej gospodarki.

Na dalszy plan zeszły wyzwania związane z budowaniem pozycji konkurencyjnej, powiększaniem skali działania, budowaniem pozycji w lokalnym lub globalnym łańcuchu dostaw, czy planowanie i realizacja inwestycji zwiększających skalę działania w długookresowej perspektywie.

Kluczem do zapewnienia ciągłości działalności gospodarczej jest rozwiązanie problemu płynności finansowej przedsiębiorców, którzy na skutek niezbędnych restrykcji nagle, w sposób od siebie niezależny, utracili źródło dochodu. Brak płynności, a zatem brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań prowadzić może do upadłości wielu przedsiębiorstw. Wsparcie finansowe, polegające na udostępnieniu instrumentów finansowych pozwalających na przetrwanie okresu ograniczenia prowadzenia działalności, pozwoli na utrzymanie płynności finansowej oraz uniknięcie konieczności ogłoszenia upadłości.

Jednym z rekomendowanych rozwiązań w zakresie wsparcia przedsiębiorców w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii, jest uruchomienie instrumentów interwencji, polegających na umożliwieniu przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, ubiegania się o różne formy wsparcia finansowego.

Wsparcie w tym zakresie oferuje Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) – jako podmiot dysponujący odpowiednimi kompetencjami i instrumentami finansowymi, wyspecjalizowany w restrukturyzacji oraz udzielaniu wsparcia dla przedsiębiorców oraz wybranych branż. W latach 2015-2019 udzieliła ona pożyczek łącznie za blisko 2 mld zł, z czego 120,1 mln zł zostało przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie ARP rozważa zaoferowanie przedsiębiorcom kompleksowego wsparcia bieżącej płynności finansowej. Kapitał zostanie skierowany w pierwszej kolejności tam, gdzie obecnie występuje jego deficyt:

• w pierwszym filarze pomoc skierowana ma zostać do sektora transportowego zapewniająca utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej. Realizowana będzie poprzez wyspecjalizowaną spółkę zależną od ARP, tj. ARP Leasing sp. z o.o. Oferta polegać będzie na zawieszeniu spłaty rat leasingowych przedsiębiorców działających w sektorze transportowym przy jednoczesnym przejęciu (refinansowaniu) umów leasingu dla przedsiębiorców mających problemem z obsługą rat leasingowych (12-miesięczna karencja, wydłużenie okresu leasingu ponad normatywny czas amortyzacji przedmiotu leasingu), co przykładowo daje efekt w wys. 111 tys. zł dodatkowo uwolnionej gotówki w trakcie najbliższych 12 miesięcy, na finansowanie najbardziej pilnych potrzeb w przypadku leasingu tylko jednego nowego ciągnika siodłowego z naczepą (multiplikowany w przypadku większej floty pojazdów);

• w drugim filarze pomoc polegać będzie m.in. na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 15-miesięczną karencją w spłacie;

• w trzecim filarze pomoc polegać będzie na udzieleniu pożyczki z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty wynagrodzeń pracowników przedsiębiorcy – po potwierdzeniu u przedsiębiorcy braku środków na rachunku na wypłatę świadczeń pracowniczych ARP za pośrednictwem banków kooperujących przeleje środki (w kwocie netto) na rachunki pracowników, a termin zwrotu wsparcia zostanie odroczony do momentu odzyskania podstawowej płynności finansowej przez pracodawcę).

Prezentowane propozycje mają charakter pomocy zwrotnej, a ich warunki dopasowane są do indywidualnych okoliczności i profilu ryzyka każdego zainteresowanego przedsiębiorcy. Wpisuje się to w koncepcję wsparcia rządu w ramach Tarczy antykryzysowej.

Prof. Konrad Trzonkowski jest dyrektorem zarządzającym Agencji Rozwoju Przemysłu

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA