fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

PIT: Data zakupu działki a nie data budowy domu decyduje o podatku

Fotorzepa
Sprzedaż domu jednorodzinnego jest wolna od PIT po upływie pięciu lat od nabycia działki. Data budowy nie ma już znaczenia.

Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 28 sierpnia (IBPB-2-2/4511-216/15/MW), dotyczącej rozliczenia zysku ze sprzedaży nieruchomości.

Sprawa dotyczyła małżonków, którzy wspólnie kupili działkę w lipcu 2008 r. W 2014 r. podzielili działkę na dwie części i na jednej z nich rozpoczęli budowę domu jednorodzinnego. Budowę zakończyli w kwietniu 2015 r. i w tym samym czasie wystąpili o pozwolenie na użytkowanie domu. Teraz planują sprzedaż nieruchomości i chcieliby się upewnić, że nie zapłacą podatku dochodowego.

Dyrektor Izby skarbowej przypomniał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT sprzedaż nieruchomości jest wolna od podatku, jeśli nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W omawianej sprawie istotne jest zatem ustalenie momentu nabycia nieruchomości. Nieistotny dla opodatkowania PIT jest natomiast sam fakt podziału działki. Nie jest to nowe nabycie, gdyż chodzi o nieruchomość należącą już wcześniej do małżonków.

Jeśli chodzi o budowę domu, to w myśl art. 48 Kodeksu cywilnego, budynki należą do części składowych gruntu. Z kolei część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności (art. 47 § 1 tego Kodeksu). Odrębnym przedmiotem własności budynek będzie tylko wówczas, gdy zostanie wzniesiony na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym. W takim przypadku istotne znaczenie będzie miała data jego wybudowania.

Jeśli więc budynek został wybudowany na własnej działce, to za datę nabycia nieruchomości należy datę nabycia tej działki, niezależnie od tego, kiedy wzniesiono na niej budynek. Dyrektor Izby uznał na tej podstawie, że małżonkowie nie zapłacą w ogóle PIT, gdyż sprzedaż nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu. Pięcioletni termin uprawniający do zbycia bez podatku upłynął już 31 grudnia 2013 r.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA