fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Sprawdzian szóstoklasisty i egzamin gimnazjalny – są szczegółowe wyniki

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała szczegółowe wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów oraz egzaminu gimnazjalnego.

Do tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów przystąpiło w sumie 349 023 uczniów. Jego wstępne wyniki poddane zostały 24 maja. Sprawdzian składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Część pierwsza zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 80 minut. W niektórych zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź, w innych – samodzielnie ją formułowali, np. pisali wypowiedź w formie kartki z pamiętnika, rozwiązywali zadania z matematyki.

Część druga zawierała zadania z języka obcego nowożytnego. Był to język, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiot obowiązkowy. Na rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu przewidziano 45 minut. We wszystkich zadaniach szóstoklasiści wybierali jedną poprawną odpowiedź.

Tegoroczni szóstoklasiści byli ostatnim rocznikiem, który przystąpił do sprawdzianu. Od nowego roku szkolnego ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów nie będzie obowiązkowa. Szkoły będą mogły jej dokonywać przy pomocy narzędzi diagnostycznych, które udostępni im Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Wstępne wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego  zostały podane 17 czerwca.  Przystąpiło do niego ok. 354 tys. uczniów klas III. Składał się  z trzech części. Pierwsza, humanistyczna, obejmowała zadania z historii, wiedzy społeczeństwie oraz z języka polskiego. W części matematyczno-przyrodniczej uczniowie rozwiązywali zadania z chemii, fizyki, geografii i matematyki. Trzecia część to zadania z wybranego języka obcego nowożytnego - albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki egzaminu pokazują, że uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie m.in. z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało odbiór tekstów kultury i wykorzystanie zawartych w nich informacji. W części matematycznej uczniowie wykazali się umiejętnością odczytywania i wykorzystywania informacji z wykresu, a z fizyki umiejętnością posługiwania się pojęciem przyśpieszenia do opisu ruchu.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA