fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Koronawirus: Legitymacje studenckie będą automatycznie przedłużone

Adobe Stock
Studenci nie będą przyjeżdżać na uczelnie, aby potwierdzić ważność legitymacji studenckiej.

Ministerstwo Nauki  i Szkolnictwa Wyższego  informuje, że tzw. ustawa covidowa z 16 kwietnia 2020 r.  wprowadziła zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni. Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

- Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności  legitymacji - zapewnia MNiSW.

Informacje  o przedłużeniu legitymacji studentów i pracowników uczelni zostały przekazane do Ministerstwa Infrastruktury, wojewodów, marszałków województw oraz do banków udzielających kredytów studenckich.

Po 25 maja 2020 r. działalność uczelni będzie nadal ograniczona, lecz zmieni się zakres tego ograniczenia – planowane jest wydanie rozporządzenia na okres do 30 września 2020 r. W związku z tym legitymacje pozostaną ważne do końca listopada. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA