fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Szkoły zawodowe: kto nie przystąpi do testu, nie dostanie świadectwa

Fotolia
Od nowego roku szkolnego egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe będzie obowiązkowy.

Przeprowadzenie egzaminu zawodowego w siedzibie szkoły lub u pracodawcy, możliwość powołania do zespołu nadzorującego egzamin osób niebędących nauczycielami oraz określenie terminów składania deklaracji dotyczących przystąpienia do egzaminu zawodowego – to najważniejsze zmiany w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało go do konsultacji.

Czytaj także: Rekrutacja do szkół średnich: jak odwołać się od decyzji komisji?

Egzamin zawodowy będzie składał się z dwóch części. Pierwsza z nich – pisemna –zostanie przeprowadzona w szkole lub w placówce, która prowadziła kurs. Odbędzie się z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi albo z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Z kolei w części praktycznej będą mogli być wykorzystani asystenci techniczni. Do ich zadań ma należeć przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych, w tym specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie egzaminu.

Dyrektor szkoły lub placówki, w której ma być przeprowadzony egzamin, musi do 31 sierpnia zwrócić się do okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu. Musi także na siedem dni przed rozpoczęciem roku szkolnego poinformować uczniów, że przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe.

Każdy uczeń lub uczestnik kursu, dla których egzamin przewidziano w terminie między 2 listopada a 28 lutego, ma obowiązek złożyć deklarację o przystąpieniu do niego do 10 września. Jeśli egzamin będzie się odbywał między 1 kwietnia a 31 sierpnia, deklarację należy złożyć do 7 lutego. Listę osób sporządzoną na podstawie deklaracji dyrektor szkoły przekaże do OKE.

Od początku nowego roku szkolnego egzaminy zawodowe będą obowiązkowe. Uczniowie, którzy do nich nie przystąpią, nie otrzymają świadectwa ukończenia szkoły zawodowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 września 2019 r.

Etap legislacyjny: opiniowanie

Źródło: Rezczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA