fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Rząd zajmie się m.in. Wieloletnim Planem Finansowym Państwa na lata 2017–2020

Fotorzepa, Kuba Kamiński
Zmienił się porządek wtorkowego posiedzenia rządu. Nie ma w nim zapowiadanego wcześniej projektu ustawy ws Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Rada Ministrów zajmie się z kolei m.in. uchwałą w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017–2020.

Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2017–2020 stanowi m.in. podstawę przygotowania założeń budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Zawiera dwie części. Pierwszą stanowi program konwergencji. Coroczna aktualizacja programu konwergencji jest opracowywana zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady UE w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych.

Przedstawi ona m.in. priorytety polityki rządu, planowane działania i ich wpływ na poziom dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wstępną kwotę wydatków na rok 2018.

Druga część obejmuje cele głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji. Odzwierciedlają one podstawowe obszary działań państwa i nawiązują do kluczowych priorytetów rozwojowych i kierunków polityki społeczno-gospodarczej zdefiniowanych w najważniejszych krajowych i unijnych dokumentach strategiczno-programowych.

Na wtorkowym posiedzeniu rząd zajmie się też aktualizacją Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020". Program został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r. KPR pokazuje jak Polska, w perspektywie do roku 2020, realizować będzie krajowe zobowiązania podjęte w zakresie pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020".

Aktualizacja na lata 2017/2018 zawierać będzie m.in. informacje nt. postępów w realizacji zaleceń skierowanych dla Polski przez Radę UE 12 lipca 2016 r. oraz odpowiedź na główne wyzwania gospodarcze Polski, określone przez KE w „Sprawozdaniu krajowym. Polska 2017". Aktualizacja KPR będzie również pokazywać zaangażowanie partnerów społeczno – gospodarczych w kluczowych etapach Semestru Europejskiego.

W programie wtorkowego posiedzenia rządu jest także projekt nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym. Przygotowane przez resort infrastruktury i budownictwa nowe przepisy dają możliwość czasowego użytkowania w ruchu drogowym pojazdów z wykorzystaniem tzw. profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i jednego profesjonalnego numeru rejestracyjnego dla wielu pojazdów.

Projektowane rozwiązania mają uprościć działalność firm zajmujących się produkcją, sprzedażą, handlem lub badaniami pojazdów, które w związku ze swoją działalnością przeprowadzają jazdy testowe. Według nowych zasad nie potrzebna będzie już każdorazowa czasowa rejestracja pojedynczego samochodu.

Ministrowie nie zajmą się we wtorek projektem ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Taki punkt był w poniedziałek w harmonogramie obrad rządu. Z porządku posiedzenia został również zdjęty projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA