fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Alior dostanie dotację z BFG na ratowanie SKOKu

Bloomberg
Bankowy Fundusz Gwarancyjny przyznał dotację Aliorowi na przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno.

Zarząd BFG podjął uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia Alior Bankowi na rzecz działalności SKOK Jaworzno w procesie jej restrukturyzacji w formie 110 mln zł dotacji na pokrycie różnicy między wartością bilansową przejmowanych praw majątkowych a wartością bilansową przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów przejmowanej kasy. Dodatkowo BFG udzielił gwarancji pokrycia strat wynikających z przejętych praw majątkowych, zakładającej udział BFG w przychodach z praw majątkowych objętych gwarancją. Fundusz zawarł 14 listopada z Aliorem umowę dotacji i gwarancji pokrycia strat.

Problemy SKOK Jaworzno trwały od dawna. Już w sierpniu 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła w kasie zarządcę komisarycznego. Żadna spółdzielcza kasa nie miała zdolności do bezpiecznego przejęcia SKOK Jaworzno, więc nadzór postanowił poszukać ratunku dla „Jaworzna" wśród banków, ale i tu chętnych było niewielu.

Ostatecznie przed upadłością uratował tę kasę Alior, decyzja w tej sprawie zapadła pod koniec stycznia tego roku. Kasa ta, według danych z końca listopada 2018 r., miała 334 mln zł depozytów zgromadzonych przez 116,7 tys. członków a jej aktywa były warte 283,7 mln zł. Sytuacja finansowa była bardzo trudna, fundusze własne były ujemne w wysokości blisko 60 mln zł, a współczynnik wypłacalności –22,6 proc. oraz wykazywała stratę z lat ubiegłych w wysokości 65 mln zł.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA