fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

KNF nie zignoruje sprawy Idei i Getinu

KNF
Fotorzepa/ Robert Gardziński
Komisja Nadzoru Finansowego może przy innych decyzjach wziąć pod uwagę okoliczności dotyczące nieodwołania Leszka Czarneckiego przez walne zgromadzenia Getin Noble i Idea Banku.

W tym tygodniu walne zgromadzenia Idea Banku i Getin Noble Banku nie uwzględniły wniosków Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie Leszka Czarneckiego z funkcji przewodniczącego ich rad nadzorczych. KNF chciała odwołania biznesmena po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w sprawie afery GetBack.

Co na to KNF? Urząd zwraca uwagę, że poza możliwością złożenia takich wniosków oraz możliwością zawieszenia członka rady nadzorczej w jego czynnościach do czasu podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o odwołanie, przepisy obowiązującego prawa nie przyznają KNF uprawnień umożliwiających odwołanie członka rady nadzorczej banku w przypadku, kiedy przestał on spełniać wymogi w zakresie dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

„Zawieszenie członka rady nadzorczej na mocy decyzji KNF możliwe jest w takim przypadku tylko do czasu podjęcia przez walne zgromadzenie banku uchwały w sprawie wniosku KNF o jego odwołanie. Uchwały podjęte przez walne zgromadzenia Idea Banku i Getin Noble Banku zamykają więc KNF możliwość zawieszenia członka rady nadzorczej" – podkreśla KNF w opublikowanym dzisiaj stanowisku.

Nadzór zastrzega jednak, że nie wyłącza to możliwości uwzględnienia okoliczności podjęcia takich uchwał oraz sposobu ustosunkowania się do wniosków KNF w ramach innych działań nadzorczych dotyczących banków lub ich wiodących akcjonariuszy. Przypomnijmy, że w sprawie Getin Holdingu, głównego akcjonariusza Idea Banku, KNF prowadzi postępowanie administracyjne, które może zakończyć się karą finansową dla holdingowej spółki (chodzi o niewywiązanie się z obietnicy złożonej KNF i dotyczącej odpowiedniego zarządzania Idea Bankiem mającym od paru lat wielką lukę kapitałową).

„UKNF zwracał w przeszłości uwagę na konieczność wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów, które w tego typu sytuacjach umożliwiałyby Komisji skuteczne działanie. Rozwiązanie polegałoby na przyznaniu KNF kompetencji do odwołania członka rady nadzorczej banku na mocy decyzji KNF. Wdrożenie takiego mechanizmu stanowiłoby zarazem dopełnienie implementacji dyrektywy CRD IV. W związku z trwającym aktualnie procesem legislacyjnym zmierzającym do implementacji dyrektywy CRDV, UKNF nadal stoi na stanowisku, że konieczne jest uwzględnienie w krajowych przepisach takiego uprawnienia KNF. Dopiero pełne wdrożenie takich rozwiązań pozwoli Komisji na skuteczne egzekwowanie spełniania wymogów odpowiedniości przez osoby pełniące kluczowe funkcje w bankach" – czytamy w stanowisku KNF.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA