fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

PBS Sanok walczy o powrót do zysków

Fotorzepa, Rafał Guz
Największy w Polsce bank spółdzielczy jest w trudnej sytuacji finansowej, ale liczy na odbudowę rentowności.

Podkarpacki Bank Spółdzielczy, mający 2,5 mld zł depozytów, miał na koniec czerwca tylko 3,7 mln zł kapitału Tier 1 wobec 119 mln zł rok temu i 54 mln zł w grudniu. W efekcie współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł tylko 0,3 proc. wobec wymaganych 6 proc.

Główną przyczyną spadku kapitałów było pokrycie straty z lat ubiegłych z funduszu zasobowego. W związku z trudną sytuacją kapitałową w raporcie finansowym podano, że Komisja Nadzoru Finansowego może wobec banku „zastosować narzędzia implikujące w dalszej kolejności możliwość podjęcia przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny działań w zakresie przymusowej restrukturyzacji".

Bank złożył 30 lipca w KNF plan naprawy na lata 2019–2023, mający doprowadzić kapitały do wymaganego poziomu. – Plan jest w trakcie procesu akceptacji przez KNF, ale wskazane w nim działania są już realizowane przez bank – mówi Paweł Kołodziejczyk, rzecznik prasowy PBS.

Wyjaśnia, że założeniem jest dalsze ograniczenie zaangażowania banku w mniej rentowny portfel komercyjny i zastąpienie go kredytami detalicznymi. – Przy ograniczeniu kapitałochłonnych ekspozycji komercyjnych i wzroście rentowności wynikającej ze zmiany struktury aktywów, popartej dalszym zmniejszeniem kosztów działalności, możliwe jest uzyskanie trwałej rentowności z głównej działalności banku, począwszy od 2020 r. – przekonuje Kołodziejczyk. Zdaniem zarządu obecna sytuacja banku to efekt rezerw i odpisów na kredyty udzielone przed laty. Od roku 2020 bank zakłada ustabilizowanie wyniku rezerw oraz odpisów kredytowych, a jednocześnie w wynikach widoczne mają być efekty redukcji sieci placówek i liczby zatrudnionych.

Bank liczy także na odzyskanie części pieniędzy. Kołodziejczyk podkreśla, że ekspozycje kredytowe, objęte już rezerwami, były zabezpieczone hipotecznie lub innymi zabezpieczeniami rzeczowymi, zarząd zakłada, że prowadzone postępowania egzekucyjne i upadłościowe „zaowocują efektem windykacyjnym, który przełoży się na wzrost wyniku finansowego banku, co zostało wskazane jako jeden z kluczowych czynników odbudowy kapitałów własnych".

PBS Sanok podpisał porozumienie o współpracy z zewnętrznym, aby zwiększyć skuteczność działań naprawczych. Czy rozważane jest wsparcie kapitałowe? – Porozumienie zakłada jedynie wsparcie banku w poszukiwaniu rozwiązań w obszarze adekwatności kapitałowej i rentowności. Dotyczy pełnienia funkcji doradczej, jednym z efektów może być dywersyfikacja portfela obecnych zaangażowań korporacyjnych, czyli kredytowanie klientów banku wspólne z innymi podmiotami – mówi Kołodziejczyk. To podniosłoby współczynniki kapitałowe z uwagi na zmniejszenie kapitałochłonnych kredytów korporacyjnych. W czerwcu bank miał 1,18 mld zł kredytów netto, o 19 proc. mniej niż rok temu.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA