fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Duża strata Getin Noble Banku

Fotorzepa, Marta Bogacz
Bank Leszka Czarneckiego zanotował dużą stratę w II kwartale i całym I półroczu. Nadal pracuje nad aktualizacją planu naprawy.

Getin Noble Bank miał w II kwartale 2020 r. 247 mln zł straty netto wobec 87 mln zł pod kreską rok temu i 110 mln zł w I kwartale. W I połowie roku strata netto wyniosła 357 mln zł, podczas gdy rok wcześniej była wyniosła 246 mln zł (według banku bez wpływu pandemii wyniosłaby teraz 242 mln zł).

W wynikach za II kwartał bank utworzył dodatkowy odpis w wysokości 90 mln zł w związku z oczekiwanym wzrostem ryzyka kredytowego, wynikającego ze skutków pandemii koronawirusa COVID-19. To główny powód wzrostu odpisów kredytowych aż do 316 mln zł w tym okresie (wobec 114 mln zł rok temu i 173 mln zł w I kwartale), co zdecydowało o pogorszeniu wyniku netto. Bank zawiązał też 11 mln nowej rezerwy na ryzyko prawne dotyczące hipotek frankowych. Pod koniec czerwca łączna wartość przedmiotu sporu w 3531 postępowaniach sądowych dotyczących umów indeksowanych wyniosła 988 mln zł. Bank podał, że w I półroczu 2020 roku rozstrzygniętych prawomocnym wyrokiem było 13 spraw sądowych wytoczonych przeciwko niemu przez klientów, którzy zaciągnęli kredyty indeksowane do waluty obcej, z czego 7 wyroków było na korzyść klientów, 3 wyroki na korzyść banku, a 2 sprawy zostały umorzone.

Drugi powód pogorszenia zysków to słabość wyniku odsetkowego. Wyniósł 256 mln zł i wprawdzie urósł rok do roku o 9 proc., to kwartalnie spadł o 9 proc. ze względu na cięcie stóp procentowych i erozję marży odsetkowej netto. Bank liczy, że będzie poprawiał marżę, co umożliwić ma m.in. obniżka kosztów finansowania i wzrost marż nowych kredytów. W I półroczu 2020 roku oprocentowanie nowo pozyskanych przez bank terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 1,4 proc., tj. o 1,0 pp. mniej niż wynosił koszt w I półroczu 2019 roku. W czerwcu 2020 roku koszt nowo pozyskanych terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniósł 0,7 proc., tj. o 1,1 pp. niżej niż odnotowano w grudniu 2019 roku.

Nadal bardzo słaby jest wynik z opłat i prowizji. Wyniósł w II kwartale zaledwie 10 mln zł, czyli spadł z 20 mln zł rok temu i z 11 w I kwartale.

Suma bilansowa grupy na koniec czerwca 2020 roku wyniosła 51,3 mld zł i była niższa o 3 proc. w stosunku do końca grudnia 2019 roku. Łączny współczynnik kapitałowy banku wynosi 8,55 proc., podczas gdy wymagany dla banku jest na poziomie 11,8 proc. Luka kapitałowa sięga 1,2 mld zł. Getin Noble Bank podał, że w I połowie 2020 roku jego wyniki były niższe niż założono w planie naprawy i bank aktualizuje założenia tego planu, by dostosować go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych, wynikających ze skutków pandemii COVID-19. Bank wskazał na negatywny wpływ spadku stóp procentowych i wzrost kosztów ryzyka kredytowego. "Uwzględniając te zdarzenia zarząd banku jest w trakcie weryfikacji i aktualizacji założeń Planu Naprawy celem dostosowania go do nowych realiów gospodarczych i rynkowych wynikających ze skutków pandemii COVID-19" - napisano w raporcie. Bank realizuje plan naprawy, który został zatwierdzony w styczniu 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA