fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Mieszany obraz Getin Holdingu

Fotorzepa, Marta Bogacz Marta Bogacz
Dobra sytuacja na rynku polskim i nienajlepsza na zagranicznych oraz nieudana sprzedaż Carcade’a w Rosji – tak w skrócie można podsumować miniony rok dla Getin Holdingu.

Getin Holding w 2015 r. odnotował 138,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem (tj. z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 173,92 mln zł zysku rok wcześniej.

- Miniony rok był dla naszej grupy okresem pełnym wyzwań na wszystkich rynkach zagranicznych. Stało się to katalizatorem strategicznych zmian, których celem było dostosowanie modelu biznesowego do aktualnej sytuacji polityczno-ekonomicznej w Europie Wschodniej – mówi Piotr Kaczmarek, prezes Getinu Holding. - Dzięki podjętym działaniom oraz stabilizacji w regionie, w czwartym kwartale zaobserwowaliśmy poprawę sytuacji biznesowej – dodaje.

W 2015 roku Grupa Idea Bank Polska wypracowała zysk netto na poziomie 312,2 mln ZŁ, co oznacza 29,4% wzrost w ujęciu rok do roku. Zakończony z sukcesem debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwił pozyskanie ponad 250 mln zł na dalszy rozwój Grupy. W 2015 roku wynik odsetkowy Grupy wyniósł 371,9 mln zł (+12% r/r), a wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 470,0 mln zł (+41,8% r/r). Sprzedaż Grupy osiągnęła rekordowy poziom blisko 6,2 mld zł. Na koniec roku suma bilansowa Grupy Idea Bank wynosiła 18,9 mld zł, co oznacza wzrost o 25,2% w ujęciu rok do roku. W grudniu Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie emisji obligacji podporządkowanych w kwocie 165 mln ZŁ na poczet współczynnika wypłacalności. Na koniec grudnia współczynnik CAR Idea Banku wynosił 16,5%, a CET1 14,1%. Znaczącą kontrybucję do wyniku Holdingu w 2015 roku wniosły również działające w Polsce MW Trade (19,4 mln ZŁ) oraz Getin Leasing (31,8 mln ZŁ).

Działalność Grupy Getin Holding na terytorium Federacji Rosyjskiej była w znaczącym stopniu uwarunkowana sytuacją ekonomiczno-polityczną w regionie. Zdaniem zarządu utrudniony dostęp oraz wysokie koszty finansowania, a także duże zmniejszenie się rynku leasingowego w Rosji, w znaczący sposób ograniczały poziom działalności biznesowej Carcade (były dwukrotne próby jego sprzedaży). W rezultacie zakończonego procesu sprzedaży spółka pozostanie aktywem grupy. Holding ograniczył jednak ekspozycję na rynek rosyjski, realizując w czerwcu transakcję sprzedaży Idea Bank Rosja. Na koniec roku zysk z prowadzonej na terenie Federacji Rosyjskiej działalności wyniósł 6,8 mln zł.

Grupa Idea Bank Białoruś wypracowała zysk netto na poziomie 24,3 mln zł. Zysk w lokalnej walucie wyniósł 102,2 mld BYR i był o 5,5% lepszy w ujęciu rok do roku. W minionych kwartałach bank prowadził intensywne działania związane z wyskalowaniem prowadzonej działalności do aktualnych warunków rynkowych. Wśród podjętych działań można wymienić optymalizację kosztów nieosobowych oraz struktury i poziomu zatrudnienia. Zakończono również formalny i operacyjny proces włączenia Białoruskiego Banku Małego Biznesu do Idea Bank Białoruś. Bank podjął również strategiczną decyzję o wycofaniu się z rynku kredytów ratalnych.

Stabilizacja sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie oraz podjęte przez bank działania spowodowały, że grupa Idea Bank Ukraina osiągała dodatni wynik z działalności operacyjnej z wyłączeniem wpływu zdarzeń jednorazowych. W 2015 roku bank odnotował ponad dwukrotny wzrost środków zgromadzonych przez osoby fizyczne na rachunkach bieżących oraz rekordową kwartalną (Q4'2015) dochodowość aktywów odsetkowych. Na koniec 2015 roku strata Holdingu na rynku ukraińskim wyniosła 16,8 mln zł, względem 49 mln zł straty na koniec 2014 roku.

W 2015 roku Idea Bank Rumunia koncentrowała się na dalszym organicznym rozwoju biznesu. W efekcie podjętych działań Bank wypracował rekordowe kwartalne wzrosty sprzedaży kredytów detalicznych (+45,7% q/q) oraz operacyjnych (+91,0% q/q). Grupa odnotowała także rekordowe kwartalne wzrosty wolumenów sprzedaży leasingowej: leasing operacyjny (+27,9% q/q) oraz pożyczek (+71,6% q/q). Nastąpił również wzrost dochodowości odsetkowej z poziomu 4,6% do 5,5%, mimo spadku stóp procentowych. W wyniku transakcji sprzedaży starego portfela kredytowego w IV kwartale 2015 roku wskaźnik NPL spadł z 31,3% do 12,3%. W 2015 roku Grupa Idea Bank Rumunia odnotowała stratę netto na poziomie 34,9 mln, z czego 11,8 mln zł stanowi zdarzenie jednorazowe związany z czyszczeniem bilansu.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA