fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Getin Holding na plusie

Getin Noble Bank
Fotorzepa, Marta Bogacz
Holding finansowy kontrolowany przez Leszka Czarneckiego miał w I kwartale 14 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 201 mln zł straty rok temu.

- Za nami rekordowy I kwartał na kluczowych dla Holdingu rynkach zagranicznych. Sprawne procesy biznesowe oraz zdolność do szybkich reakcji na zmieniające się warunki rynkowe umożliwiły naszym spółkom w Rumunii oraz na Ukrainie wykorzystanie potencjału pierwszych oznak ożywienia gospodarczego. Przyniosło to znaczący wzrost dochodów kwartalnych i wzmocniło naszą pozycję na lokalnych rynkach – mówi Piotr Kaczmarek, prezes Getin Holdingu. Dodaje, że poprawę sytuacji ekonomicznej spółka chce również wykorzystać do sfinalizowania trwających obecnie na rynkach zagranicznych projektów M&A, w celu akumulacji kapitału.

W I kwartale do wyników nie dokładał się już Idea Bank w Polsce, który z końcem 2020 r. został poddany przymusowej restrukturyzacji, a było to największe aktywo Getin Holdingu. Z kolei ubiegłoroczna strata to efekt rozliczenia transakcji sprzedaży aktywów w Rosji. Wynik netto biznesu podstawowego wyniósł 13,9 mln zł wobec 27,5 mln zł rok temu. Po dacie bilansowej, czyli 1 kwietnia, spółka otrzymała płatność za aktywa na Białorusi (sprzedała tamtejszy bank) w kwocie 75,7 mln zł oraz 20,9 mln zł dywidendy z biznesu na Ukrainie.

Wynik odsetkowy w I kwartale wyniósł 68,8 mln zł, czyli spadł 8,1 proc. rok do roku, a wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 20,7 mln zł, co oznacza zmniejszenie o 22,1 proc. Rezerwy zmalały o 55,6 proc., do 15,2 mln zł, a koszty o 1,4 proc., do 52,1 mln zł.

Zysk netto segmentu Ukraina wyniósł 23,8 mln zł, o 41,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Dzięki ożywieniu sytuacji gospodarczej sprzedaż kwartalna wzrosła o 15,9 proc (w UAH) i była najwyższa w historii banku, przekraczając 1 mld UAH. Zysk netto grupy w Rumunii wyniósł 4,7 mln zł wobec 3,4 mln zł rok temu, a sprzedaż wyniosła 237,7 mln zł. MW Trade miał 0,4 mln zł straty, podobnie jak rok temu.

Getin Holding prowadzi działania M&A w zakresie swoich aktywów na Ukrainie oraz w Rumunii. Na koniec marca stan zobowiązań krótkoterminowych holdingu wynosił 22,2 mln zł, zaś stan środków pieniężnych 7,2 mln zł. W ocenie zarządu proces delewaryzacji został zakończony, a ryzyko utraty płynności przez spółkę jest niskie.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA