fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Spora strata Getin Noble Banku

Fotorzepa, Marta Bogacz
Bank zanotował większą stratę, niż zakładały prognozy, mimo że nie zawiązał specjalnej rezerwy na pandemię.

Getin Noble Bank miał w I kwartale 110 mln zł straty netto wobec 94 mln zł prognozowanych przez rynek. Strata jest nieco mniejsza niż rok temu (160 mln zł) i w IV kwartale (245 mln zł). Bank podał, że wynik grupy za I kwartał 2020 roku nie odbiegał istotnie od poziomu zakładanego w planie naprawy.

Wynik odsetkowy zgodnie z oczekiwaniami analityków w I kwartale wyniósł 285 mln zł, czyli urósł o 29 proc. rok do roku ze względu na wyraźne obniżenie kosztów finansowania (na początku ubiegłego roku były bardzo wysokie z powodu kryzysu płynnościowego jaki bank przechodził pod koniec 2018 r. i na początku 2019 r.). Marża odsetkowa na koniec I kwartału to 2,3 proc. (+0,5 pp. rdr). W pierwszych trzech miesiącach oprocentowanie nowo pozyskanych terminowych środków złotowych klientów detalicznych wyniosło 1,7 proc., a koszt pozyskania całej bazy depozytowej wyniósł również 1,7 proc. Obserwowany jest spadek kosztu pozyskania nowych depozytów klientów detalicznych – w grudniu 2019 r. koszt ten wynosił 1,8 proc., natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. było to 2,8 proc. Wynik z opłat i prowizji spadł do zaledwie 11 mln zł, o 45 proc. rok do roku, czyli okazał się o 45 proc. poniżej oczekiwań rynku Koszty w I kwartale 2020 roku wyniosły 273,9 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe od oczekiwań rynku (262,3 mln zł).

Odpisy kredytowe wyniosły w pierwszym kwartale 1729 mln zł, czyli były 9 proc. wyższe od prognoz. Odpisy wzrosły o 72 proc. przez rok i o 82 proc. kwartalnie. Bank nie zawiązał, przeciwnie niż większość dużych banków (nie zrobili tego także Alior i BOŚ), specjalnej rezerwy na pandemię. „Aktualnie nie można jeszcze oszacować pełnych skutków pandemii, a w związku z tym nie można też przedstawić jednoznacznych jej skutków wpływu na bank. Z pewnością jednak zjawiska te stanowią czynnik niepewności co do możliwości osiągnięcia przez bank i grupę kapitałową zamierzonych celów biznesowych” – podano w raporcie.

- Aktualnie naszym priorytetem jest stopniowy powrót do normalnej działalności biznesowej i intensyfikacja działań akwizycyjnych przy zachowaniu ostrożnościowego podejścia do kwestii ryzyka. Będziemy koncentrować się na dalszym rozwoju bankowości elektronicznej zarówno poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzaniu dostępnego katalogu produktów i usług zarówno bankowych, jak i ubezpieczeniowych – mówi Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku.

Bank nadal nie spełnia wymogów kapitałowych. Współczynnik Tier1 i TCR na koniec marca wynosiły odpowiednio 7,19 proc. i 8,76 proc. w porównaniu do wymogów odpowiednio wynoszących 9,49 proc. i 11,82 proc. (wcześniej wymogi były po 3 pkt proc. większe, ale wycofanie bufora ryzyka systemowego je obniżyło zmniejszając lukę o 1,2 mld zł). O naruszeniu wymogu kapitałowego bank zawiadomił KNF i BFG, ale nie spodziewa się zastosowania środków nadzorczych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na założenie dotyczące kontynuacji działania. Bank ma wysoką płynność: LCR na koniec kwietnia wyniósł 176 proc. (124 proc. na koniec marca) w porównaniu do minimum wymaganego przez regulacje wynoszącego 100 proc. Wskaźnik kredytów do depozytów to 84,7 proc.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA