fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Ile spraw frankowych ma Getin Noble?

Shutterstock
Bank Leszka Czarneckiego podał liczbę sądowych pozwów, wartość roszczeń frankowiczów i zawiązanych na ten cel rezerw.

Getin Noble Bank podał w raporcie za I półrocze, że jest pozwany w 1645 sprawach dotyczących kredytów indeksowanych do waluty obcej o wartości przedmiotu sporu wynoszącej 487 mln zł (stan na koniec czerwca). Trzy miesiące wcześniej było to 443 mln zł. 

Getin, który ma 9,5 mld zł hipotek frankowych stanowiących 21,1 proc. jego portfela kredytów brutto, wskazuje, że dotychczas zdecydowana większość z prawomocnych wyroków w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych była dla niego korzystna. Do końca czerwca w prawomocnie zakończonych sprawach sądowych dotyczących kredytów indeksowanych sądy w 74 przypadkach uznały rację banku, a w 11 klienta.

Bank utworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z tymi pozwami w kwocie 14,3 mln zł, czyli w niewielkim stopniu (2,9 proc.). „Szanse na wygranie danej sprawy, a w konsekwencji także ocena potrzeby ustanowienia rezerwy na wypadek przegranej, w odniesieniu do wszystkich spraw sądowych (w tym dotyczących kredytów indeksowanych do walut obcych) ustalane są indywidualnie w oparciu o okoliczności danej sprawy” – czytamy w raporcie.

Getin przypomina, że w maju została opublikowana opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z którą uznanie klauzuli indeksacyjnej za niedozwoloną, może skutkować przekształceniem umowy o kredyt indeksowany do CHF w kredyt w walucie krajowej oprocentowany według stopy LIBOR stosowanej dla CHF albo stwierdzeniem nieważności umowy kredytu. „Przy czym to sąd krajowy będzie każdorazowo musiał ocenić stan faktyczny konkretnej sprawy i wydać rozstrzygnięcie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego” – zaznacza Getin Noble. 

Opinia Rzecznika Generalnego nie jest wiążąca dla TSUE, jednak do tej pory większość orzeczeń TSUE była zgodna z opiniami Rzecznika Generalnego. Orzeczenie TSUE jest spodziewane październiku lub listopadzie, bank przyznaje, że może wpływać na przyszłe decyzje polskich sądów w sprawach związanych z umowami kredytów w CHF.

„Ponieważ orzeczenie TSUE nie zostało jeszcze wydane, a jego faktyczny wpływ na decyzje polskich sądów pozostaje nieznany, na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego bank nie jest w stanie wiarygodnie oszacować kwoty zobowiązania warunkowego wynikającego z orzeczenia TSUE.

Łącznie na koniec czerwca hipoteki frankowe w polskim sektorze bankowym były warte 103 mld zł, umów tego typu było niemal 460 tys. a kredyty takie spłacało 799 tys. osób (to głównie małżeństwa).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA