fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Santander Bank Polska lekko ponad prognozy

Bloomberg
Drugi co do wielkości bank w Polsce nie zachwycił wynikami, ale zysk okazał się nieco wyższy od oczekiwań dzięki niższym odpisom i kosztom.

Santander Bank Polska miał w I kwartale 2019 r. 351 mln zł zysku netto. Okazał się 2,3 proc. powyżej oczekiwań analityków. Zysk spadł przez rok o 21 proc. i o 54 proc. kwartalnie. Porównywalność wyników banku z poprzednimi okresami jest zaburzona wskutek transakcji przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska, do której doszło w listopadzie, dodatkowo przyczyniły się do tego większe koszty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, co dotyczy całego sektora.

Wynik odsetkowy był zgodny z prognozami (urósł o 16 proc. rocznie i 5 proc. kwartalnie), prowizyjny był o 2 proc. niższy od oczekiwań (urósł rocznie o 1 proc. a przez kwartał o niecałe 5 proc.). Kwartalna marża odsetkowa netto w I kwartale 2019 r. spadła 5 pb. kwartalnie do 3,47 proc.

Koszty działania zaskoczyły pozytywnie, były o prawie 5 proc. niższe niż oczekiwano. Urosły wprawdzie o 22 proc. rocznie i 26 proc. kwartalnie, ale to efekt zdarzeń jednorazowych wynikających z fuzji oraz składki na BFG (wyniosły 220 mln zł wobec 160 mln zł rok wcześniej). Bank dodatkowo zawiązał rezerwę restrukturyzacyjną w wysokości 81,6 mln zł na odprawy dla pracowników objętych zwolnieniami grupowymi. Kolejnym pozytywnym zaskoczeniem były o 4 proc. niższe odpisy kredytowej. Wyniosły 263 mln zł, czyli urosły rocznie o 29 proc. i kwartalnie zmalały w takim samym stopniu. Wskaźnik kosztów ryzyka wzrósł do 0,81 proc. z 0,66 proc. rok wcześniej.

Aktywa ogółem grupy wynoszą 208,3 mld zł, co oznacza wzrost w skali kwartału o 1,2 proc., a w skali roku o 32,2 proc. Należności brutto od klientów wynoszą 143,3 mld zł, czyli wzrosły 1 proc. kwartalnie i 25,3 proc. rocznie (dzięki przejęciu wydzielonej części DBP).

Notowania Santander Banku Polska spadają o 2 proc., do 394 zł. – Wyniki banku były lepsze niż oczekiwania rynkowe, głównie na skutek niższych wydatków oraz kosztów rezerw. Warto zauważyć, że gdyby niż wysokie obciążenie kosztami regulacyjnymi oraz jednorazowymi kosztami rezerw na odprawy, wydatki banku byłyby niższe niż w IV kwartale. Wynik prowizyjny słaby ze względu na presję ze strony dochodów powiązanych z rynkiem kapitałowym i funduszami. Rezultaty banku oceniamy jako neutralne dla rynku. Roczny współczynnik P/E dla wyników wyniósł w I kwartale 19.5 – ocenia Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA