fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

BGŻ BNP Paribas ma zgodę na przejęcie Raiffeisen Polbanku

materiały prasowe
Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na transakcję i wydłużyła Francuzom o trzy lata termin, w którym muszą zwiększyć free-float. Posypały się też kary za fundusze FinCrea TFI.

Podczas piątkowego posiedzenia KNF zgodziła się jednogłośnie na przejęcie Raiffeisen Polbanku przez BGŻ BNP Paribas i zdecydowała, że ma ono nastąpić do 31 marca przyszłego roku (fuzja operacyjna ma zostać przeprowadzona właśnie w I kwartale, prawna prawdopodobnie jeszcze w IV kwartale). KNF zgodziła się też na przejęcie Raiffeisen TFI.

Wydanie decyzji stanowiło warunek zawieszający realizację szeregu transakcji, w wyniku których podstawowa działalność Raiffeisen Polbanku ma zostać przeniesiona w drodze podziału do BGŻ BNP Paribas, a następnie pozostała po podziale część Raiffeisen Polbanku (obejmująca hipoteki walutowe i stosunki prawne związane z pełnieniem przez ten bank funkcji depozytariusza oraz likwidatora funduszy FinCrea), zostanie połączona transgranicznie z Raiffeisen Bank International (to główny akcjonariusz Raiffeisen Polbanku). W efekcie aktywa i zobowiązania pozostałości po Raiffeisen Polbanku zostaną przeniesione na oddział RBI, który będzie kontynuować obsługę dotychczasowych klientów w Polsce.

KNF nie wydała jeszcze zgody RBI na uruchomienie oddziału w naszym kraju, ale wskazała warunki, jakie musi spełniać, głównie w odniesieniu do hipotek walutowych. Bank musi podtrzymać założenia tzw. sześciopaka, czyli m.in. uwzględniać ujemną stawkę LIBOR, istotne zmniejszenie spreadu walutowego, wydłużenie na wniosek klienta okresu spłaty lub okresowe zawieszenie spłaty raty kapitałowej, rezygnację z żądania nowego zabezpieczenia oraz ubezpieczenia kredytu, umożliwienie kredytobiorcom bezprowizyjnego przewalutowania po średnim kursie NBP, uelastycznienie zasad restrukturyzacji kredytów hipotecznych dla klientów zamieszkujących kredytowane nieruchomości). Obsługa klientów mających hipoteki walutowe ma odbywać się będzie na bazie posiadanych kanałów obsługi zdalnej: telefoniczne centrum obsługi, korespondencja elektroniczna (adres mailowy), poczta tradycyjna, aplikacja mobilna, obsługa kurierska, nietransakcyjny system bankowości elektronicznej i na zasadach outsourcingu do BGŻ BNP Paribas, w którym to przypadku obsługa klientów będzie odbywać się w wybranych oddziałach bankowych. W okresie obowiązywania umowy outsourcingowej, do dyspozycji klientów w pierwszym okresie (tj. przez 6 miesięcy po podziale) będzie 170 placówek. Inne warunki KNF dotyczą sposobu informowania klientów mających hipoteki walutowe i spraw związanych obowiązkami banku jako depozytariusza funduszy.

BNP Paribas, główny akcjonariusz BGŻ BNP Paribas, zobowiązał się wobec KNF do zwiększenia płynności akcji BGŻ BNP Paribas na GPW do co najmniej 25 proc. najpóźniej do końca 2023 r. To dla Francuzów spora ulga, bo termin ten został wydłużony o trzy lata, a obecnie free-float wynosi zaledwie 10,1 proc. (według wcześniejszych informacji do końca bieżącego roku musiał wzrosnąć do 12,5 proc., ale KNF w komunikacie nie odnosi się do tej wartości).

KNF nałożyła też karę na Raiffeisen Bank Polska w wysokości łącznie 6,4 mln zł. Sprawa dotyczy jego funkcji depozytariusza w funduszach ziemi rolnej, którymi zarządzał FinCrea TFI. Głównym zarzutem KNF jest brak niezależności banku w zadaniach depozytariusza.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA